Amoniakklekkasje i Kirkenes havn

HomeCBRNE

Amoniakklekkasje i Kirkenes havn

Kirkenes har, som mange andre steder langs kysten, stor trafikk av russiske skip og da hovedsakelig trålere, som bruker havna til bunkring, skifte av mannskaper osv.

I tillegg har Kirkenes mekaniske verksted (Kimek AS ) oppdrag på en god del russiske skip.
Mye av dette foregår inne i selve verkstedhallen, men en del foregår også mens skipene ligger ved kai. Brannvesenet har ved flere anledninger hatt utrykninger til branner av ulikt omfang ombord i russiske skip. Slike innsatser er relativt utfordrende på grunn av språkproblemer, kulturforskjeller, ulike oppfatninger om sikkerhet osv.

Gjennom godt samarbeid med Kimek AS legges derfor flere av våre øvelser til båter som ligger inne til reparasjon for å være best mulig forberedt på hva som kan møte oss ved denne typen innsats.
Ved at skipene også inneholder 30004000 liter ammoniakk på tanker, til bruk i skipets fryseanlegg, har dette også vært øvelsesmoment ved våre øvelser. » Ammoniakklekkasje fra russisk skip » var derfor scenario ved årets katastrofeøvelse som ble avholdt i september. Dette er øvelser som avholdes hvert år med ulike hendelser og går i regi av det lokale redningsråd. I tillegg til å håndtere selve hendelsen er målsettinga å øve samhandling mellom politi, brannvesen, ambulansetjeneste, kommunehelsetjeneste, sivilforsvar, sykehus og Røde Kors.

Seks personer skadet

Denne øvelsen hadde vi derfor friskt i minne da det tirsdag 5. november kl.10.58 kom inn melding til 110-sentralen via AMK om ammoniakklekkasje ombord i den russiske tråleren «Svetlana.» ved Kimek kaia. Seks personer som hadde oppholdt seg nede i tankrommet var skadet, men var kommet opp ved egen hjelp og ble fraktet til sykehus.
Vi rykket umiddelbart ut med mannskapsbil (01) og fire mann samt overbefalsvakt. Ved fremkomst var situasjonen noe uoversiktlig. Man visste på dette tidspunktet ikke om flere var ombord og omfanget av lekkasjen. Været var gunstig med stille vær og det indre skadeområdet ble sperret av ca. 100 meter fra båten. Tre kjemikaliedykkere, av disse en fra Kimeks industribrannvern, ble sendt ombord for å lete etter eventuelt flere personer samt prøve å få oversikt over situasjonen. To av mannskapene som hadde tatt seg om bord » på egen hand » for å stenge av tilførselen fra ammoniakktanken, ble tatt på land og sendt på sykehus. Sivilforsvaret var raskt på plass med sin mobile renseenhet for å gjennomføre rensing av personer som hadde vært i kontakt med stoffet.

Etter hvert fikk vi via tolk bekreftelse fra skipets kaptein om at alle var ute og ble tatt hånd om av bedriften. Det ble også klart at det kun var ca. 100 liter ammoniakk på tanken som lekkasjen kom fra og denne ble avstengt. Lekkasjen hadde oppstått under vedlikeholdsarbeid som hadde forårsaket brudd på et rør inn til fryseanlegget.

På grunn av mengden gass og gunstige værforhold var det ikke nødvendig å evakuere omkringliggende bebyggelse.
Utlufting av skipet ble umiddelbart gjennomført og ca. klokken 16.00 kunne mannskapene ta i bruk skipet.
De av skipets mannskaper som ble sendt til sykehus, ble behandlet for etseskader på øynene og pusteproblemer. Samtlige kunne utskrives dagen etter.

For innsatsmannskapene ble dette en grei jobb kanskje fordi man nettopp hadde gjennomført en øvelse der dette var scenario. Det viser også viktigheten av å gjennomføre risikokartlegging ved større bedrifter for å kunne avdekke hvilke forebyggende og beredskapsmessige tiltak som må gjennomføres for å takle slike hendelser.

 

Publisert: 05-12-2002

COMMENTS