Ammoniakklekkasje ved Leiv Vidar AS

HomeCBRNE

Ammoniakklekkasje ved Leiv Vidar AS

Søndag 14. november kom det melding om en betydelig ammoniakklekkasje fra pølsemaker Leiv Vidars fabrikk i Hønefoss. Lekkasjen var fra røropplegg utendørs på taket.

Ringerike brann- og redningstjeneste (RBR) rykket ut med 5 mann, som kjørte mannskapsbil og stigebil, samt vakthavende brannsjef i egen kommandobil.  Ved fremkomst ble det konstatert en betydelig gasslekkasje på taket og det ble raskt klart at det var behov for å ha en ytre sikkerhetssone. Denne ble ut i fra temperatur og stoffets egenskaper bestemt å være 400 meter, men i og med at det kjentes lukt 600 meter unna ble avstanden økt tilsvarende.  Fabrikken til Leiv Vidar ligger ca 2 km fra sentrum av Hønefoss og denne dagen var vinddraget ned mot sentrum, men heldigvis inn i et område som var lite befolket. Hadde vindretningen vært en annen, hadde man måtte evakuert flere boligfelt.

Vanskelige arbeidsforhold
Vi ble overrasket over hvordan gassen oppførte seg. Ammoniakk er lettere enn luft og dermed skulle den ”egentlig” gå rett til værs, men det gjorde den ikke. Den la seg nede på bakken, og lå der en stund før den steg opp i lufta. Dette medførte store utfordringer for mannskapene på bakken. Vi hadde en gass-sky som bevegde seg hit og dit, og RBR sin bil som sto nærmest ble raskt forurenset av gassen. I tillegg måtte RBR sine mannskaper på bakken ha på seg friskluftutstyr i tilfellet gass-skyen endret retning.

Innsatsen
Leiv Vidars ansatte beskrev for oss hvor lekkasjen var og hvordan vi skulle stenge den. Planen var å stenge tre ventiler. Greit nok det, beskjed ble gitt til mannskapene på taket og de begynte å lete etter ventilene. Her kom første store overraskelse; hele anlegget er i normalsituasjon fullstendig nediset. Det er svært vanskelig å lokalisere ventiler og stengekraner. Det ble derfor raskt klart at riktig verktøy var øks for å få fjernet is. Et 12 mm rør ble 200 mm tjukt med is, og med mange rør i alle retninger var det vanskelig å finne de riktige. Vi klarte det til slutt, men dette hadde vært så å si umulig uten lokalkunnskapen til de ansatte. RBR sine mannskaper jobbet med å fjerne is mens ammoniakken sprutet på kjemikalieverndraktene. Dette var helt klart et skummelt oppdrag og på grunn av den intense kulden må de trekke seg regelmessig ut av gassen for å få opp varmen i kroppen igjen. Sikten til kjemikaliedykkerne var stort sett lik null. Etter ca en time klarte vi å stenge alle de kranene som var nødvendig. Kontroll på situasjonen var oppnådd. 
RBR har få kjemikalieverndrakter og vi ba derfor om flere drakter fra Jevnaker brannvesen, samt industrivernet på Norske Skog Follum fabrikker i Hønefoss.  RBR hadde personell i splash-drakter. Disse ble ikke brukt direkte under innsatsen, men etter at lekkasjen var tettet. Selv da, med lite gass i lufta, slapp splashdraktene igjennom gass slik at når mannskapene var ferdige og tok av seg draktene luktet det kraftig ammoniakk og alt av klær måtte av.

I ettertid viser det seg at det var en pakning i en flens på et rør som var ødelagt og medførte gasslekkasjen.  Pakningen røk mer og mer på grunn av lekkasjen og dermed økte gassen i mengde. Denne pakningen hadde Leiv Vidar på lager og er en pakning som byttes regelmessig.  

Opprettet saneringsplass på skole
Det ble raskt behov for sanering av forurenset personell fra Leiv Vidar. RBR opprettet saneringssted på en skole i nærheten. Personellet ble fraktet til skolen i en allerede forurenset brannbil og her var mannskaper fra RBR på plass for å sikre at dusjingen ble kvalitetssikret. Etter stripping og dusjing sto ambulanser klar for å frakte personene til sykehuset. Totalt åtte personer ble sanert her og kjørt til Ringerike sykehus. Sykehuset var for øvrig satt i gul beredskap da det først ble rapportert om 14 som måtte til sjekk.  Det var viktig å ikke forurense ambulanser og sykehus, derfor fikk ingen dra dit uten å ha blitt sanert samt at alle eiendelene ble lagt igjen på saneringsstasjonen.

Kummer med gass
Vannet, som ble brukt, førte med seg ammoniakk ned via takrennesystemet/vegg og ned i kummer på området. Flere timer etter at gasslekkasjen var stoppet målte vi over 1000 ppm i kummene.  Det er viktig å huske at gassen legger seg i hulrom og kummer selv om den er lettere en luft. Vi målte også gass i kummer 400 meter unna. For å bedre på dette kjørte vi inn ca. 25.000 liter vann i overvannsystemet og det medførte at gasskonsentrasjonen nesten ikke ble målbar.

Meget bra 110-sentral
RBR ligger under Vestviken 110-sentral i Drammen (Brann 09) og sentralen deltok aktivt i aksjonen. Operatørene lyttet på alt som ble sagt og kom flere ganger med viktige og kritiske opplysninger i forhold til for eksempel hvilket type tak ammoniakken rant ned på; var det aluminiumstak ville vi få en kraftig reaksjon. De hadde også gode råd i forhold til sikring av vassdrag. Det er en stor trygghet å ha fagfolk på sentralen. All honnør til operatørene på 110!  

Arbeidet i SKL
Skadestedsleder (SKL) ble satt på en høyde ca. 500 meter fra fabrikken med god utsikt til lekkasjen. Samarbeidet med politiet og helse var veldig bra. Helse tok situasjonen alvorlig og kalte inn ambulanser fra store deler av Buskerud. I tillegg var det lege tilgjengelig i SKL, noe som vi opplevde som nyttig.  Helse hadde også god kontroll på forurensede personer inn og ut av området. Politiet slet med lite mannskaper og vi i RBR måtte derfor bruke mannskaper til å dekke opp for noen vanlige politioppgaver som veisperringer og sikkerhet ved saneringsstasjon. 
Mediatrykket var ikke stort og det var stort sett lokalavisen som engasjerte seg. Under innsatsen sjekket vakthavende brannsjef hva de skreiv på nett og da kom vi over et bilde som viste at fotografen hadde vært i området med gass. RBR krevde derfor at denne journalisten måtte saneres på samme måte som alle de andre og kjøres til sjekk på sykehuset. En lite populær avgjørelse for avisen, men uansett en måte for oss å vise alvoret i slike hendelser.

RBR har i ettertid tilbydd seg å holde en seanse for lokalavisen slik at de får retningslinjer på hvordan de skal forholde seg i slike farlige oppdrag. Vedkommende journalist gjør neppe det samme en gang til.
RBR plasserte også en person i staben på Politihuset i Hønefoss. Denne liasonen hadde direkte samband med fagleder brann, i tillegg hadde fagleder brann den samme muligheten inn i staben. Svært nyttig og noe som vil bli gjentatt ved senere hendelser.  I slike hendelser har brannvesenet den totale oversikt over situasjonen og det ble opplevd positivt i staben å få statusrapporter fra fagleder brann direkte.

Beredskapen svekket
Da to mannskapsbiler fra RBR samt stigebil var ute av drift fordi de var forurenset av gassen, måtte vi be om bistand fra Jevnaker brannvesen for å dekke opp brannstasjonen i Hønefoss under denne aksjonen.  RBR hadde totalt 14 mannskaper i innsats under denne hendelsen.

Erfaringer
Vi erfarte mye under denne hendelsen. Det vi ser på som viktig å dele med andre i brannmiljøet er følgende: 
– Ammoniakk-anlegg er i normalsituasjon fullstendig nediset. Det er vanskelig å skjønne seg på rørstørrelser etc. Velg riktig verktøy.
– Det er meget viktig med godt vedlikehold av slike anlegg. Flere bevegelige deler, i for eksempel ventiler, må regelmessig byttes for ikke å få lekkasjer.
– Det er viktig å stenge de rette ventilene slik at ikke ammoniakkgass blir stående mellom to ventiler og dermed skaper fare for trykkøkning. En ide kan være å kjøre opp anlegget for å unngå eksplosjonsfare.

– Sanering av klær og verneutstyr gikk lett, etter ca. en time i friluft så var gassen borte selv om det luktet sterkt før sanering. Lufting er en god saneringsmåte.
– Ammoniakk er lettere enn luft, men gassen vil legge seg på bakken.
– Kun kjemikalieverndrakter er holdbart i en innsats med ammoniakk i væske og gass. I livreddende innsats kan splashdrakter benyttes.
– Det var en riktig avgjørelse å plassere en liason i staben hos politiet selv om man ikke har en LRS-situasjon

Terje Reginiussen, varabrannsjef og brannmester Arne Skougstad,
Ringerike brann- og redningstjeneste

COMMENTS