Norsk Brannhistorisk Forum (NBF) opprettet

HomeDiverse

Norsk Brannhistorisk Forum (NBF) opprettet

Med Bergen Brandkorps Historielag og Bergen Brannhistoriske Stiftelse som vertskap ble Norsk Brannhistorisk Forum stiftet i Bergen helgen 10. – 12. september 2010.

22 deltagere var samlet. Foruten fra Bergen deltok utsendinger fra Brannmuseet i Oslo, Kristiansand Brannvesen, Kristiansund Brannvesen, Halden Brannvesen, Trondheim Brannvesen, Tromsø Brannvesen, Stavanger Brannbilklubb, Norsk Transporthistorisk Museum, samt Vognalliansen fra Halden.
Vertskapet ønsket å legge opp til en brannhistorisk inspirerende helg, og tilbakemeldingene tydet på at vi lyktes med det.

Deltagerne ble innkvartert i den gamle nedlagte Hovedbrannstasjonen, som langt på vei står som den dagen brannvesenet flyttet ut i mai 2007. Siden den gang er garasjene fylt opp med brannhistorisk utstyr; pumper fra 1600 – tallet, hestevogner og veteranbrannbiler. Dette i påvente av at Bergen kommune skal få samlet seg til å gjøre vedtak om brannmuseum i den gamle stasjonen. Soverom til over 20 personer er fortsatt intakt. Det samme er kjøkken, oppholdsrom, bad og toaletter.

Fredag 10. september var det Kulturnatt i Bergen sentrum og brannstasjonen holdt åpent hus for byens befolkning med gladjazz på plassen og servering av forfriskninger, samt storbrannsuppe. Tilstrømmingen var formidabel, så det måtte ganske tidlig suppleres med bord og stoler fra nye hovedstasjonen. Både storbrannsuppe, øl og vin var man utsolgt for en halv time før musikken stilnet av. En swingende opptakt var det til stiftelsesmøtet neste dag.
Etter stiftelsesmøtet lørdag var det tur på Byfjorden med dampskipet ”Oster”. Søndag ble det guidet tur i veteranbrannbiler til Sandviken brannstasjon, nedlagte Skansen brannstasjon, samt den nye Hovedbrannstasjonen.

Formålet 
Formålet for Norsk Brannhistorisk Forum er å være et samarbeidsforum for de brannkorpsene/miljøene som tar vare på brannhistorisk materiell og tradisjoner, samt arbeide for best mulige vilkår for de som ivaretar denne del av norsk historie.
Alle norske brannvesen kan bli medlem. Det samme kan miljøer som er engasjert i brannhistorisk virksomhet. Dette gjelder både frivillige foreninger, museer og private samlere.

Informasjon og kommunikasjon vil stå sentralt i virksomheten. En felles hjemmeside vil være et viktig redskap i så henseende. Den skal bidra til å bedre kontakt og informasjon innbyrdes i Norge, samt formidle kontakt med utenlandske miljøer. Kort sagt gjøre virksomheten kjent i inn og utland. En god og mye brukt hjemmeside vil også kunne være et redskap for å løse praktiske og museale utfordringer.

Samarbeidsorgan
Gjennom NBF vil man samarbeide om arrangement, veteranbrannbiltreff og samlinger.
Utveksling av kompetanse og informasjon er også viktig.
Et interimstyre ble valgt for å arbeide fram mot første ordinære årsmøte. Følgende ble valgt:
Leder: Johanne Lunga – Tromsø. Øvrige styremedlemmer ble Trond Flaarud – Oslo,
Rune Fotland – Stavanger Brannbilklubb, Per Sandaker – Vognalliansen Halden. Også Bergen vil være representert i styret, men har i skrivende stund ikke utpekt sin representant.

Alle brannvesen og andre som har interesse av det, er hjertelig velkomne til å bli medlem.
Årskontingenten skulle være til å leve med, kr. 1000.- for brannvesen, organisasjoner og
museer. Kr. 500.- for privatpersoner. I påvente av opprettelse av hjemmesiden kan man ta kontakt med leder Johanne Lunga, 91197338, johanne.lunga@tromsø.kommune.no

Øyvin Konglevoll, Bergen Brandkorps Historielag / Bergen Brannhistoriske Stiftelse

COMMENTS