Alarmkasse

HomeDiverse

Alarmkasse

Som kjent ble Kristiansund by lagt i ruiner av tyske bombefly i aprildagene i 1940.

Kristiansund har etter 1945 etablert sitt eget brannmuseum, og det er et under at vi i dag har så vidt mange gamle ting fra brannvesenet som vi har på tross av bybrannen. Blant annet har vi flere gamle brannpumper, en fra 1769, en fra 1797 og mange andre ting, men en ting mangler vi, og det er en alarmkasse av tre som sto ute i byen. Jeg har forsket på problemet, og jeg finner ut at ved to hus på ”Nordlandet” sto det slike alarmkasser, og disse husene er ikke brent ned under bybrannen. Altså skulle det finnes to slike kasser på Kristiansund Museum, men de finnes ikke der. Forklaringa må være at da kassene gikk ut av bruk, ble de ved nedtakelsen kjørt bort og kasta på bossdungen. Jeg stiller meg spørsmålet om vi på brannstasjonene er flinke nok til å ta vare på gammelt utstyr som ligger og ”støver ned” på stasjonene rundt omkring? Av de stedene hvor jeg har vært, (på kurs) så er jeg imponert over hva Bergen Brannvesen har prestert ved sitt museum.

Spørsmål til samtlige brannvesen i Norge

Finnes det et brannvesen som har flere enn en alarmkasse på sitt brannmuseum som er lik den som er vist på tegninga og som i en ”kollegial hjelpsomhet” er villig til å selge en av dem til oss? Jeg vil tro at alarmkassene er seriøst produsert på en fabrikk, og at de av den grunn kanskje finnes andre steder i landet også. Hvis jeg skal tippe, så tror jeg at de er fabrikkert et sted mellom 1910 og 1920, og de hadde selvfølgelig ”brannrød” farge.

Min mail-adresse er: ariljoe2@online.no. I tilfelle dere finner på å ta en telefon, oppgir jeg tre telefonnumre i rekkefølge: 715 13134 eller mobil 91142420 eller 715 73356.

 

Publisert: 03-11-2004

COMMENTS