Leder: Tragedie til ettertanke

HomeDiverse

Leder: Tragedie til ettertanke

Mer enn 6000 mennesker deriblant 343 brannmenn omkom da tårnene i World Trade Center raste sammen etter terrorangrepene 11. september.

En ufattelig tragedie utspant seg på TV-skjermene og selv nesten to måneder etterpå, synes bildene fra terrorangrepet uvirkelig. 
Aldri tidligere i historien, har et så stort antall brannmenn omkommet i tjenesten. Selv om det tidligere har vært terroranslag mot World Trade Center, hadde vel ingen av de som rykket inn til World Trade Center denne dagen, tenkt tanken på at tårnene skulle rase. Brannmannskapene fulgte sine fastsatte instrukser hvor et stort antall brannmenn skulle inn og opp i bygningen, noe som kostet de livet.

I etterkant av tragedien, har brannmennene blitt de store heltene i New York og yrket nyter en stor respekt i USA.
For alle var tragedien ufattelig, men for oss som yrkesgruppe bør likevel tragedien være til sterk ettertanke. Selv om vi lever i et roligere hjørne av verden, kan anslag fra ekstreme grupper også ramme Norge. Vi har tidligere sett at ytterliggående grupper i Norge har plassert sprengstoff for å ramme motstandere, noe som har resultert i tap av menneskeliv og voldsomme skader, slik som i bombeeksplosjonen mot MC klubben Bandidos lokaler i Drammen i 1997.

Så langt har ikke brannfolk i Norge blitt skadet i slike hendelser, men det er viktig å være bevisst på at det man møter på et skadested, kan være noe annet et det man forventer. I disse tider med bruk av også andre terrormidler som stridsgass og bakteriologiske våpen, møter vi i tillegg en helt ny situasjon, hvor brannvesenet vil spille en rolle som førsteinnsatsstyrke. Ved å være forberedt på andre trusler, kan vi forhåpentligvis unngå at vi som yrkesgruppe blir rammet av tragedier slik som våre kolleger i New York ble.

 

Publisert: 05-09-2001

COMMENTS