Frikjent i Årvollsaken, MEN!

HomeDiverse

Frikjent i Årvollsaken, MEN!

For andre gang har ”Årvollsaken” vært behandlet i retten. Sist var det Borgarting lagmannsrett som behandlet saken. Dommen ble avsagt 21. september. Resultatet der var at anken fra Oslo tingrett ble forkastet, og Oslo kommune ble derved frikjent for andre gang. Men....

Siden dommen falt i lagmannsretten har Statsadvokaten forkynt Oslo kommune ved ordføreren at saken vil bli anket til Høyesterett. Dette gjelder straffesaken mot kommunen. Når det gjelder eventuell anke fra moren til avdøde er ikke det avklart enda. De har lengre frist på å anke særskilt, eller kreve ny behandling i forbindelse med anke i straffesaken. Dette gjelder da erstatningsaken. Moren ble i tingretten tilkjent en erstatning, som i realiteten var dekning av saksomkostningene, på kr. 213 000,- + renter, men lagmannsretten fant at det ikke var grunnlag for dette.

Straffesaken mot Oslo kommune kan nå få flere utfall. Under behandlingen i Høyesteretts kjæremålsutvalg er det to mulige utfall. 
– Saken nektes fremmet, og lagmannsrettens dom blir dermed stående.
– Saken fremmes for behandling.

Dersom saken fremmes for behandling kan Høyesterett enten forkaste anken eller oppheve dommen. Dersom anken forkastes blir lagmannsrettens dom stående. Dersom dommen oppheves blir saken eventuelt sendt tilbake til en lavere instans for ny behandling.
Uansett videre utfall er dette en vanskelig og tung sak både for de involverte i fra Oslo brann- og redningsetat og moren som enda ikke ser ut til å ha sett sin ende.

 


Fakta:

Brann i Selvbyggerveien på Årvoll i Oslo 8. januar 1998. Der omkom en 27 år gammel dame. Hun ringte selv 110, og sa at hun var sperret inne av varme og røyk. Hun fikk da beskjed om å bli i leiligheten til røykdykkere kom. Når hun da ca. en halv time senere ble hentet ut stod ikke livet til å redde. Omstendighetene og detaljene rundt dette er det som har versert i rettsapparatet siden.

Publisert: 03-09-2004

COMMENTS