Wind & Fire MC Europatour 2014

HomeDiverse

Wind & Fire MC Europatour 2014

Lørdag 24. mai satte seks medlemmer av Wind & Fire MC Norway seg på sykkelen med mål Europatreffet ved Balatonsjøen i Ungarn. De seks var fem mann fra Trøndelag brann- og redningstjeneste og brannsjefen i Stjørdal brann- og redningstjeneste. Foran oss lå ca. 4000 km på Harley`ene tur retur.

Wind & Fire MC er en verdensomspennende motorsykkelklubb for brannmenn som kjører Harley Davidson. Klubben ble stiftet i april 1991 i California av Jerry Eibert fra Santa Barbara County FD. Klubben har ca. 4500 medlemmer på verdensbasis med størst antall medlemmer i USA, hvor 29 stater er representert. Sverige etablerte det første chapteret utenfor USA i 1994 i Malmö. Frankrike har flest medlemmer i Europa. Wind & Fire MC Norway er chapter nr. 169. Antall chapter totalt er pr. august i år 184. 

Brannmester Jan Akernes meldte seg inn i klubben allerede i 1994, og er selvfølgelig president i Wind & Fire MC Norway.

Klubben organiserer over 34 motorsykkeltreff rundt om i verden. Alt overskudd fra disse treffene går i hovedsak til brannskadde og kreftsyke barn. I USA gjennomfører de ca. 19 ”Burn Camp Run”, hvor medlemmene samler inn penger og besøker brannskadde barn.

Europatreff

Seks av ti medlemmer fra Trondheim skulle nå delta på Europatreffet hos Chapter 153 i Ungarn. Kiel fergen fraktet oss behagelig over Østersjøen. Vi hadde planlagt raskeste veg i gjennom Europa, og kjørte derfor motorvei stort sett hele turen. 

Første strekning var Kiel – Praha. Vi brukte ca. 10 timer på de rundt 740 km. Dag to kjørte vi fra Praha via Slovakia og inn i Ungarn, ca. 630 km. 

Ungarn

Vel fremme ble vi tatt i mot av ”brødre” fra Frankrike, Belgia, Sveits, Danmark, Serbia, Sverige, Tyskland, Luxemburg, Italia og selvfølgelig Ungarn, Det var i tillegg kommet to medlemmer helt fra USA.

Det var mange arrangement man kunne delta på. Motorsykkelturer og bussturer til lokale severdigheter som alle hadde en fellesnevner; veldig god mat og drikke. Hovedturen var til Budapest. Mellom 50 og 60 sykler deltok i kortesje de 135 km fra Balaton til Budapest.

Lyst å være med?

Neste år vil Europatreffet være i området Normandie i Frankrike. Det er enda ikke bestemt

om noen fra oss reiser dit. Men det vi vet, er at det blir mange turer i fremtiden.

Har du tilknytning til brann- og redningstjenesten på en eller annen måte, og kjører Harley

Davidson, så ta kontakt hvis du kunne tenke deg å være med. Det har vært morsomt om flere

utenfor Trondheim ble med.

Det kan jo tenkes at det er noen som allerede er medlem. De vil vi gjerne ha kontakt med.

For informasjon, ta kontakt med Sjåland på mail: s83@tbrt.no

Dere kan også Google: Wind & Fire MC Europe. Vi har også en Facebook side: Wind&Fire MC Norway

 

Ride Safely

Stig Sjåland, brannformann

Trøndelag brann- og redningstjeneste

Publisert: 07-03-2015

COMMENTS