Bistår med råd

HomeBrann

Bistår med råd

Ålesund brannvesen hadde i august en større brann i et kommunalt mottak for næringsavfall. Brannen varte i 10-12 timer i akuttfasen og skapte problemer med røyk mot nærliggende boliger, skoler og barnehager. Det gikk nesten en hel uke med innsats fra Ålesund kommune før en med sikkerhet kunne avslutte aksjonen.

Avdelingsleder på forebyggende avdeling i Ålesund brannvesen, Johnny Stølen mener brannvesenet og Fylkesmannen sammen må sette mer trykk mot avfallsbransjen.

Brannen i Ålesund skjedde i grovsortert næringsavfall på mottaket som ligger på næringsområde nær bebyggelse.

  • Avfallet skulle vært rent, men farge på røyken og smell fra pyroteknisk vare viste at det ikke var helt rent. Vi trodde at brannen skulle bli langt mer omfattende, men med deponiets ressurser og bistand fra Sivilforsvaret til vannforsyning tok det kortere tid enn forventet. Slokkingen foregikk ved at maskiner løftet og snudde på haugene mens store mengder vann ble brukt. Det største problemet var røyken som drev mot bebyggelsen. Vi unngikk evakuering, men gikk ut med melding om å holde dører og vinduer stengt, sier Stølen.

Ta branntilløp raskt

Etter brannen har Ålesund brannvesen bistått avfallsmottaket med råd og påvist problemområder. Stølen mener at en kombinasjon av at brannvesenet bistår med råd og at Fylkesmannen følger opp at retningslinjene for avfallshåndtering blir etterlevd er veien å gå.  

  • Hvis retningslinjene for avfallshåndtering overholdes skal slike branner kunne unngås. Samtidig er det viktig at anleggene er seksjonert og utstyrt for å kunne ta brannforløp raskt. Anlegget hvor vi hadde brann vil bygge et innendørs anlegg hvor sortering skjer. Det vil være utstyrt med infrarød kamera og sprinkler eller vannkanon som raskt kan ta et tilløp til brann og det er viktig for vi så på videofilm fra anlegget hvor raskt forløpet var. Nå vil vi holde kontakten videre med mottaket og Fylkesmannen. Denne gangen var det noe av det gunstigste som kunne brenne som brant. Neste gang kan det være langt mer miljøfarlige stoffer og da er det viktig å begrense skadene mest mulig gjennom gode tiltak, sier Stølen. 

Ca. 50 tonn brant opp og brannårsaken er trolig selvantennelse. 

 

Publisert: 07-03-2015

COMMENTS