Voldsom ulykke med fem omkomne

HomeRedning

Voldsom ulykke med fem omkomne

Klokka 14.16 fredag 7. januar fikk brannvesenet i Balsfjord og Tromsø melding om trafikkulykke mellom en buss og flere personbiler i Lavangsdalen. Skadestedet lå i Balsfjord kommune ca. 5 mil fra brannstasjonen i Storsteinnes og ca. 4,5 mil fra Tromsø.

Det ble kjørt full alarm på Storsteinnes brannstasjon og 12 mann møtte. Tromsø brann og redning rykket ut med bil 21 med fem mann. Vi bestemte oss for å ta med bårepakken vi hadde fått fra Norsk Luftambulanse etter TAS 3-kurset som nettopp hadde vært gjennomført i Tromsø.

Både fra Storsteinnes og Tromsø var det ca. 30 minutters kjøretid til ulykken så alle hadde tid til å forberede seg i bilen på tur ut. Røykdykkerlederen fra Tromsø opprettet samband på redningskanalen og fikk tidlig kontakt med politi og helikopter. Etter ca. 15 minutters kjøring fikk vi bekreftet fra helikopter via kanal 5 at det var to døde på stedet. Røykdykkerleder ba om at det ble gjort plass til brannvesenet så nært som mulig for klipping. Vi fordelte rollene og koblet opp røykdykkersambandet slik at vi kunne holde kontakt med hverandre og dette var vellykket.

Stort skadested
Vi kom frem etter ca. 30 minutter etter å ha passert en rekke med biler og trailere som sto i en lang rekke. Noen småbiler forsøkte på å snu så det var litt kaos før vi kom frem. Der ble vi møtt av skadestedsleder og gitt en sitrap. 
Vi observerte at det satt mange unge og barn i bussen. Vinduene i den var knust og gardinene flagret i vinden. Det var mørkt og vanskelig å orientere seg. Temperaturen var ca. 15 minus.

Utrykningsleder og fagleder brann kunne raskt konkludere med at dette var en meget stor ulykke. Skadestedet var stort og strakk seg over flere hundre meter. Veibanen var helt stengt av de involverte kjøretøyene; en stor buss, en minibuss og to personbiler. 
Utrykningslederne fra Balsfjord og Tromsø fikk kontakt med hverandre og fordelte ressurser slik at frigjøringsarbeidet av skadde og omkomne kunne startes. Balsfjord tok høyre side av skadestedet mens Tromsø tok venstre side.

Oppmarsj på skadestedet var som tatt fra læreboka, ryddig og oversiktlig. Vi hadde fri bane helt frem til skadestedet der begynte vi å frigjøre de skadde. Da det var gjort frøs politiet situasjonen og vi ble bedt om å vente. Etter hvert ble noen av mannskapene permittert etter å ha gjennomført en kort defusing.

Da politiet og Statens vegvesen var ferdig med sine undersøkelser kunne vi ta hånd om de omkomne sammen med begravelsesbyrået. Vi hadde på forhånd snakket med hverandre om hvem som skulle gjøre dette. Dette var viktig fordi en av de omkomne var en ung gutt på 13 år og det å ta hånd om et barn blir aldri rutine for noen. Jobben ble gjort på en veldig rolig og fin måte. Da vi kom inn på stasjonen gjennomførte vi en debrifing av hendelsen.

Meget godt samarbeid
Totalt var det 59 skadde personer hvorav en alvorlig. 16 ble innlagt på sykehus. I tillegg til brannvesenets mannskaper var det 8 ambulanser, et legehelikopter med to leger og en legebil med anestesilege og sykepleier. 
Samarbeidet mellom Balsfjord brannvesen og Tromsø brann og redning fungerte meget godt. 
Det som ikke fungerte var samband på mobiltelefon. Fra operatør fikk vi bekreftet at nettet er sprengt med bare ti telefoner. Fra Balsfjord sin side kunne vi brukt redningskanalen slik at vi hadde hatt bedre kommunikasjon med de andre nødetatene. 
Rutinene for utvarsling av både Balsfjord og Tromsø ved ulykker i Lavangsdalen viste seg å være meget gunstig. Uten redningsmannskaper på begge sider av skadestedet ville arbeidet vært mye vanskeligere.

Nils Wiggo Pedersen, utrykningsleder og Morten Nilsen, fagleder Balsfjord brann og redning
Fred Johnsen, utrykningsleder, Tromsø brann og redning

COMMENTS