En vinn-vinn situasjon

HomeDiverse

En vinn-vinn situasjon

Vi gir personer som ønsker å bli brannmenn en sjanse til å utdanne seg og få praksis hos oss. De betaler selv hele utdannelsen og går ut herfra som ferdige utdannede brannmenn med litt erfaring. Til gjengjeld får vi en ekstra mann på vaktlaget i perioder og sparer mye i overtidsmidler, sier brannsjef Bjørn Pedersen i Glåmdal brannvesen IKS.

Hospiterer og blir brannmenn

Ordningen med hospitering på brannstasjonen på Kongsvinger startet for nærmere to år siden da Glåmdal brannvesen fikk forespørsel om mulig hospitering. Brannsjef Bjørn Pedersen så at her kunne man få til en ordning som gavnet både den som ønsket å bli brannmann og brannvesenet. Så langt har de utdannet fire brannmenn. 
– Vi gir dem en inngangsbillett til å bli brannmann fordi det kreves en tilhørighet til et brannvesen for å kunne få utdannelsen. Det er viktig å presisere at dette ikke er en ordning for alle som har lyst til å bli brannmenn. Vi setter de samme kravene til hospitantene som vi setter ved fast ansettelse. Og i hospitantavtalen som de må skrive under på, står det svart på hvitt at gjensidig oppsigelsestid er 1 dag. Passer de ikke inn, får de beskjed med en gang, sier brannsjefen.

Hospitantene må først bekoste utrykningsklær og stasjonsbekledning, en utgift på ca. 15.000 kroner. Deretter må de betale for brevkurs, grunnkurs og i løpet av en to års periode sertifikat klasse C og kompetansebevis for utrykningskjøring. Totalt vil dette beløpe seg til over 100.000 kroner. Men kostnadene skremmer ikke Lars Ringstad, han har hospitert siden september i 2009 og er kjempefornøyd.
– Jeg var interessert i å bli brannmann og tok derfor kontakt med Glåmdal brannvesen for å høre hvordan mulighetene for jobb var her. Brannsjefen introduserte meg da for denne modellen og det har gitt meg en gylden mulighet til å bli brannmann, sier Ringstad.

Ringstad begynte å hospitere på dagtid for å bli kjent med alt personell, utstyr og rutiner. Senere ble han tilknyttet et fast vaktlag hvor utrykningslederen var ansvarlig for opplæringsboka. I løpet av ett år var opplæringsboka gjennomført og nå er Ringstad også ferdig utdannet røykdykker og utrykningssjåfør på tung bil. Det gjør han veldig godt forberedt til å søke jobb som brannmann.
– Jeg har fått et veldig godt grunnlag med mye erfaring og godt innblikk i brannmannsrollen. Jeg har brukt 50.000 kroner på utdannelsen siden jeg allerede hadde førerkort klasse C fra militæret. Det er en billig utdannelse sammenlignet med mange av mine kamerater som ender opp med flere hundre tusen i studielån, sier Ringstad som i sommer skal vikariere både i Glåmdal og et annet brannvesen før han begynner å søke på ledige jobber.

Lærlingeordning
Brannsjef Pedersen anser at en lærlingeordning også må være mulig i brannvesenet på lik linje med feiervesenet. 
– Jeg synes det er helt feil at brannvesenet skal bekoste utdannelsen som brannmann. I alle andre yrker koster arbeidssøkeren det selv. Med en lærlingeordning kan vi få brannmenn som får kjenne brannvesenet godt før de skal inn i operativ tjeneste. 
Pedersen unnslår ikke at det var noe skepsis til ordningen da de startet for nærmere to år siden.
– Vi har så langt ikke annonsert etter interesserte hospitanter, det er ikke nødvendig. Det vi vurderer sterkest er skikketheten. For oss betyr det mer enn hvilken utdannelse eller erfaring de har. Og gjennom hospitantavtalen kan vi prøve dem og gi beskjed hvis de ikke passer til dette yrket. Det har også skjedd. Målet vårt er å utdanne ferdige brannfolk som kan gå til andre brannvesen. Hos oss har vi så få ansatte i vaktstyrken at det er lenge mellom hver gang en jobb blir ledig. Gevinsten vår er blant annet at vi sparer penger, i fjor resulterte det i 100.000 kroner i sparte overtidsmidler, sier brannsjef Pedersen.
Sitater:
– Vi gir dem en inngangsbillett til å bli brannmann
– Feil at brannvesenet skal bekoste utdannelsen


Spenning hver dag!

Mikael hadde hatt mange år som rusmisbruker bak seg da han spurte om muligheten til å få attføringsplass i brannvesenet. I dag har Mikael vært på brannstasjonen på Kongsvinger i over ett år og alle er storfornøyde.

– Livet er supert. Før søkte jeg spenning, nå får jeg spenning hver dag her og nye utfordringer, sier Mikael.
I løpet av 15 år som rusmisbruker hadde Mikael prøvd flere attføringsplasser uten hell. Å forholde seg til stadig nye rettledere førte ikke frem. Men på brannstasjonen fungerer det helt utmerket.

– På brannstasjonen har jeg stramme tøyler og får beskjed om hva jeg kan og ikke kan gjøre. Det liker jeg. Gutta her er kjempekarer som har støttet meg hele tiden og jeg har ikke samvittighet til å skuffe dem. Kona og ungene mine er også stolte over meg.
Det var noe skepsis i brannvesenet til hvordan ordningen med Mikael ville bli. 
– Vi satte som krav at alt om Mikaels bakgrunn skulle på bordet. Hadde han hatt en kriminell løpebane hadde det vært uaktuelt. Vi bestemte oss for å prøve og det har vært en suksess. Mikael har ikke hatt en fraværsdag og han er positiv hele tiden, sier brannsjefen som er imponert over NAV sin rolle.

– NAV gikk inn for å tilby plass i brannvesenet og har kjørt et flott opplegg med oppfølging hele tiden. Attføringskonsulent Bent Egil Jonassen fra attføringsbedriften Eskoleia har hatt kontakten med Mikael og oss hele tiden. 
Attføringskonsulent Jonassen mener at brannvesenet har forutsetninger for å fungere godt i en slik situasjon. 
– For folk på attføring er det viktig å ha noen faste å forholde seg til. Det var også kravet fra Mikael. Vår rolle er å veilede og korrigere der det trengs. Med brannvesenet har samarbeidet vært meget godt, sier Jonassen.
Mikael har nylig tatt førerkort og har klare planer om å bli brannmann.

– Jobben er så interessant og moro at jeg gleder meg til hver dag. Her føler jeg meg hjemme og kan vise at jeg duger til noe, sier Mikael. Attføringsplassen hans er utvidet med ett år til. 
Yngve Sletmoen er brannmester på brannstasjonen på Kongsvinger. Han har bare gode erfaringer med hospitantordningene. 
– Det har fungert veldig bra. Her er vi bare to mann kasernert på vaktlaget og det betyr mye å få med en mann til både til daglige gjøremål og utrykninger. For hospitantene betyr ordningen at de blir godt kjent med alle sider av brannvesenet og de blir godt skolerte etter hvert.

Vi var litt skeptiske til hvordan ordningen med Mikael ville bli, men det har vist seg å gå veldig bra. Han er veldig hjelpsom og sier aldri nei. Mikael er et flott tilskudd. Her får han spenning samtidig som han møter voksne mannfolk som både setter grenser og støtter ham, sier Sletmoen.      

Sitat:
– Her kan jeg vise at jeg duger til noe

Lars Brenden,
Brannmannen


Fakta:
Glåmdal brannvesen IKS dekker kommunene Kongsvinger og Grue med ca. 23.000 innbyggere. Brannstasjoner i Kongsvinger, Kirkenær og Austmarka. 57 ansatte hvorav 20 er heltid og 37 deltid. Vaktstyrken i Kongsvinger er to mann kasernert og tre mann deltid. På Kirkenær består vaktstyrken av tre mann mens det på Austmarka er deltidsmannskaper uten vaktordning.

Newer Post
Older Post

COMMENTS