Vestfold brannvesen må spare

HomeDiverse

Vestfold brannvesen må spare

Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB) må spare penger og det betyr at bemanningen på Kopstad stasjon blir redusert fra seks til fem mannskaper. Reduksjonen skjer ved naturlig avgang i løpet av 2012. Beredskapen ved brannstasjonen på Nøtterøy og i Tønsberg blir som i dag. Reduksjonen har ført til avisinnlegg med spørsmål om beredskapen er god nok ved stasjonen som dekker Horten og Holmestrand.
– Ifølge dimensjoneringsforskriften er det kun krav til dagkasernering, ikke døgnkasernering som i dag. Kopstad stasjon ligger dessuten midt imellom to tettsteder og styrken derfra rekker 10 minutters objektene raskt nok. Vi har dessuten vurdert behovet for beredskap samtidig på tankbil og lift og funnet at dette ikke er nødvendig. Med tre kasernerte stasjoner i vårt dekningsområde mener vi at slagkraften totalt er god og beredskapen er ifølge ROS-analysen godt ivaretatt, sier leder av beredskap i Vestfold interkommunale brannvesen, Einar Flogeland til Brannmannen. 

Newer Post

COMMENTS