Savner logikk fra DSB

HomeDiverse

Savner logikk fra DSB

De siste årene har vært en evig kamp i Narvik for å beholde døgnkasernering i byen som har ca. 14.000 mennesker i tettstedet. I år har kampen blitt enda hardere fordi DSB krever at mannskap på stigebil skal ha samme beredskap som resten av vaktlaget. Det fordyrer beredskapen betydelig. Kravet kan paradoksalt være utslagsgivende for at beredskapen i byen reduseres til dagkasernering.

– Vi har en ordning med hjemmevakt for stigesjåfør som tilfredsstiller minimumskravene og som vi er fornøyd med. Ordningen ble etablert 1. juli i år. Fra 1. januar i år og fram til da hadde vi døgnkasernering på stigesjåfør. Før dette var det ingen egen beredskap, men det var tenkt ivaretatt gjennom økt beredskap med et døgnkasernert vaktlag i stedet for hjemmevaktslag, sier brannsjef Edvard Dahl til Brannmannen.
– Vi har kun to nyere bygg hvor det er nedfestet at brannvesenets stigemateriell skal være alternativ rømningsvei. For øvrig er det ingen vedtak om dette for eldre bygg.  Det er etablert praksis i Bygningsrådet med å gi byggetillatelser til bygninger som må ha denne alternative rømningsveien uten å spesifisere dette i vedtaket. Vi har over 80 bygg totalt. Denne informasjonen bør vel inn, da det kan virke som om vi må ha slik beredskap bare for to bygg. 
– Samtidig som DSB er veldig konsekvente på at beredskap for stigesjåfør skal være lik resten av vaktlaget, bryr de seg ikke noe om totalberedskapen står i forhold til det faktiske risikobildet i kommunen. I dette tilfelle blir det beste det godes fiende, sier Dahl.

COMMENTS