Vellykket brannverndag

HomeForebyggende

Vellykket brannverndag

Mosseregionen Interkommunale brannvesen (MIB) hadde lørdag den 29. september en markering i gågata, som en del av vårt 125 års jubileum. Vi hadde lagt opp til en bred profilering av brann- og feiervesenet i Mosseregionen, og i praksis var hele brannstasjonen unntatt 110-sentralen, flyttet til gågata. Det var derfor ikke uten en viss spenning vi gjorde de siste forberedelsene våre, men det hjalp godt på nervene at været spilte på lag med oss

Dagen startet for var del med de siste klargjøringene på brannstasjonen og i gågata. Telt og bord ble slått opp i samarbeid med Alf Haugen fra «Byen Or Moss», samtidig som brannbiler rullet inn i gågata på rekke og rad, med FWDen som det mest eksklusive innslag. Arrangementet var annonsert med start fra kl 11.00, men publikum var tilstedeværende allerede for den tid – køen foran vaffeljernene dannet seg allerede for vi hadde fått rullet ut skjøteledninger og fått varme på jernene. At inntektene fra vaffelsalget gikk til de etterlatte etter tragedien i New York var nok en medvirkende årsak til det strykende salget. Totalt ble det samlet inn nesten fem og et halvt tusen kroner denne dagen.

Beredskapsavdelingen stilte med mannskaper og biler fra både hovedstasjonen i Moss og fra bistasjonen i Rygge. Foruten å fremvise biler og utstyr til publikum var det lagt opp til at de minste kunne få prøve seg som brannmenn – slokking av brann i trespon (i øvelsesvogn) og «prikkskyting» mot opphengt blåse med vannstråle fra brannslange var blant aktivitetene. Redningsbilen ble brukt til demonstrasjon av frigjøring ved trafikkulykker, og liften gikk non-stop med mossinger som fikk se byen sin fra en ny vinkel.

Fokus på elektriske årsaker

Forebyggende avdeling hadde lagt opp til stands av det mer informative slaget. Brannsynsavdelingens fokus var rettet mot brann som følge av elektriske årsaker, og som skrekk og advarsel fremviste vi diverse eksempler på elektriske artikler som hadde vært årsak til branner eller ved videre bruk kunne ha blitt det. Brannvernbrosjyrer og informasjon ble delt ut, ulike videoer ble fremvist og i tillegg var det familiekonkurranse med brannvernutstyr som premier. Spørsmålene i konkurransen viste seg for øvrig å volde bry for noen og enhver, brannmenn inkludert…. Som et mer actionpreget innslag demonstrerte vi med ujevne mellomrom hva som skjer når en propanboks blir oppvarmet – mange ble nok overrasket over resultatet.

Feiervesenet hadde egen stand med fremvisning av utstyr, bl.a. kamera som blir benyttet til innvendig inspeksjon av piper, øvrig feierutstyr samt modeller av piper og ovner. Utdeling av verbal og skriftlig informasjon pågikk også her sammenhengende i nærmere fire timer. Mange hadde relevante og gode sporsmål og feierene prøvde så langt det var mulig å gi tilsvarende svar.
Det mest populære blant de aller minste var nok utdelingen av brannhjelmer i plast, mange potensielle brannmenn fikk sin første hjelm denne dagen. Til sammen ble det delt ut rett i underkant av 500 hjelmer, noe som gir en indikasjon om et vellykket og godt besøkt arrangement.

Verdt innsatsen

Markeringen ble avsluttet på en bra og realistisk måte – det ble meldt om brann i Skredderveien, og det ble rykket ut med alt tilgjengelig mannskap. Utrykning fra gågaten forløp uten problemer, og brannvesenet var på brannstedet ca. fire minutter etter at vi mottok meldingen.
Sett fra MIB’s side var markeringen meget vellykket, og tilbakemeldingen vi fikk fra publikum tyder også på et vel gjennomført arrangement. Selv om en slik markering krever en del ressurser både til forberedelser og gjennomføring føler vi at dette er et tiltak som er vel verdt innsatsen.

 

Publisert: 05-09-2001

COMMENTS