Utrykningsfondet

HomeDiverse

Utrykningsfondet

Den tidligere stiftelsen Svein Gutterups Minnefond, nå omdøpt til Utrykningsfondet, har ønsket å ivareta og hjelpe pårørende til utrykningspersonell som dør i tjeneste. Et av fondets hovedmål er å kunne yte etterlatte kr. 50.000,- innen 36 timer etter at dødsfallet er et faktum.

I den anledning vises til statuttene som er gjengitt i bladet. Det er her viktig å merke seg at fondet bygger på midler som blir samlet inn. Dersom samtlige av utrykningspersonell i Norge gir sin støtte med kr. 100,- pr. år i tre år, vil fondet få en grunnkapital som vil kunne dekke ovenstående, samt utdeling av årets pris. m.m. i uoverskuelig fremtid.

Det kan trygt sies at Svein har vært den mest fargerike personlighet innen norsk akuttmedisin. Han døde dessverre i 1996 i en alder av 53 år. 34 av disse årene viet han til å redde liv, I indre smerte og gi trøst og håp til mennesker på bunnen av bølgedalen. Hans hjerte banket varmt for alle som var i nød og trengte hjelp, både her hjemme og i blant annet Afghanistan, Tsjad, Romania, Sør-Libanon. Svein balanserte selv på knivseggen, og lurte mannen med ljåen et utall ganger. Gjennom uklarerte minefelt bar han hardt sårede FN-soldater ut av dødens favntak. I gisselsituasjoner tilbød han seg å bytte plass med gislene. Han ble selv tildelt et alvorlig knivstikk mens han forsøkte å redde et barns liv, men igjen kom han seg ned på begge bena.

På vegne av Utrykningsfondet John A. Eeg


Til utrykningspersonell i Norge

Vi har i de siste årene mistet utrykningspersonell i tjeneste.

I to av disse tilfellene har tilbakemeldingene fra pårørende vært at en av bekymringene den første tiden var redsel for økonomi og regninger.

Det er ofte gode forsikringsordninger knyttet til våre yrker, dog kan det lett ta noen tid for disse trår i kraft i form av utbetalinger.

Dette vil Utrykningsfondet gjøre noe med. Derfor vil vi fortsette med en innsamling som skal komme etterlatte til gode. Denne ordningen kommer for å lette de økonomiske bekymringene de ukene det ofte tar for det økonomiske er brakt i orden.

Utrykningsfondet lover å utbetale Kr. 50.000 i løpet av 36 timer etter at dødsfallet er meldt.
Forutsetter dødsfall under utførelse av tjenestehandling.

Hvis 70 % av alle ambulanseansatte, brannmenn og polititjenestemenn deltar i denne ordningen, vil vi i løpet av tre år ha kapital for all fremtid til utbetaling til etterlatte ved dødsfall i tjenesten.

I tillegg vil stiftelsen som tidligere dele ut årets pris for den eller de som peker seg spesielt ut.

Vi vil samarbeide tett opp mot Utrykningspersonellets Fellesutvalg (UF) hva angår innrapportering av hendelser rundt om i landet, slik at vi får rask tilbakemelding ved dødsfall og rapporter, som omhandler andre hendelser der stiftelsen kan gjøre en innsats.

På baksiden av dette brevet kan du enkelt be din arbeidsgiver om lønnstrekk, kr. 100 pr. år i 3 år, alternativt kr. 300 første år.

Vi håper og tror at de fleste av dere vil delta i ordningen.
Med kollegial hilsen

 

Publisert: 05-12-2002

COMMENTS