Utalarmeringsfunksjonen viktig!

Home110/Nødnett

Utalarmeringsfunksjonen viktig!

Den planlagte funksjonen med utalarmering i radioterminalene springer ut av en ide som senioringeniør Nils Petter Bryde i DSB fikk under pilotprosjektet med TETRA i Trondheim for noen år siden.

Det var mens pilotprosjektet pågikk i Trondheim ideen om å putte utalarmeringsfunksjonen inn i radioen kom. Vi så at personsøkernettet ville falle bort fordi det ikke var penger å tjene på dette for Telenor lenger. Dessuten ville brannvesenenes egne sambandsnett forsvinne ved innføring av nødnett. Derfor måtte vi se andre muligheter. Jeg tok umiddelbart kontakt med Dagfinn Sjøvik i Nokia for å vurdere mulighetene for integrering av funksjonen. Han tok det opp med Nokia sentralt og vi fikk prøvd det i TETRA-piloten. Deretter la vi det inn som kravspesifikasjon i nødnettsanbudet, sier Bryde.
Problemet med en integrert utalarmeringsfunksjon i radioene har så langt vært at kun Norge har etterspurt dette, og at dette er et lite marked for produsentene. Nå ser det ut til at store markeder som Tyskland vil ha samme løsning og det betyr flere produsenter og raskere produksjon.
– Jeg synes som fagbyråkrat at det er veldig hyggelig å kunne få gjennomslag internasjonalt for en ide som vi har jobbet med så lenge. Nå forventer vi at ”paging” eller ”call out” som det kalles, kommer inn i TETRA-standarden, sier Bryde.

Tyskland positive
– Det lå inne som et krav i anbudet på nødnett en utalarmeringsfunksjon i radioene, men problemet har vært at ingen andre land har sett behovet for dette. Nå har imidlertid Tyskland fått opp øynene for funksjonen og da er det med en gang større muligheter for fortgang i arbeidet. Markedet i Tyskland for radioer med utalarmeringsfunksjon er anslått til 400.000, altså førti ganger større enn markedet i Norge. Men fortsatt gjenstår mye, sier Gudbrand Erik Arnesen i Direktoratet for nødkommunikasjon til ”Brannmannen”.
Det er ikke gjort over natta å få inn nye funksjoner i nødnettet. Fordi TETRA er en åpen standard, betyr dette at alle land kan mene noe om det og dermed tar det tid. 
– England, Nederland og Belgia støttet oss tidlig og med Tyskland på banen nå, så kan vi håpe på at standarden blir klar i august. Da kan vi sammen med Tyskland gå til markedet og spesifisere krav til funksjoner i en liten radio. Behovet i Tyskland er noe ulikt vårt fordi de blant annet ønsker mulighet for å utalarmere opptil 2.000 enheter, men de ser ikke behov for kvittering slik vi gjør. Tyskland har også valgt en annen leverandør, EADS, og det gjør at de tekniske løsningene ikke er helt like. Poenget er likevel at vi har kommet frem til en felles protokoll og dette er et veldig viktig skritt. Det gjør det enklere å løse de spesifikke kravene landene har. Vi er nå i jevnlige møter med tyskerne som har gått med på mange av våre krav. At Tyskland er så positive, er veldig viktig for arbeidet videre, sier Arnesen. 
 

COMMENTS