Uenige om kompensasjon

HomeDiverse

Uenige om kompensasjon

I Halden har det i lengre tid vært uenighet om kompensasjon for å bære personsøker.

Mannskapene i brannvesenet har i mange år hatt 300 kroner for oppmøte, men ingenting for å bære personsøkeren. Nå har mannskapene gjennom Fagforbundet krevd 20.000 kroner i årlig kompensasjon.
Å bære personsøker er en frivillig bakvaktordning i kommunen. Kravet om 20.000 kroner som ble fremmet i fjor, ble møtt med et tilbud på 900 kroner for fremmøte. Det ble hevet til 1.000 kroner, men fortsatt ble det ikke tilbudt kompensasjon for å bære personsøker. Saken ligger nå til behandling i nemnda.
Hovedtillitsvalgt Kirsti Rørmyr i Fagforbundet Halden mener kommunen gambler med sikkerheten kontra økonomi når de ikke tilbyr kompensasjon for å ha en beredskap.

– Dette er en prinsippsak som gjelder om kommunen kan forvente å ha en gratis beredskap. Å bære personsøker betyr for mannskapene blant annet at familien blir vekket på natta. Dette mener vi kommunen må betale for på lik linje med bakvaktordninger som teknisk etat har. Dessuten er det helt vanlig at mannskaper i brannvesen har kompensasjon for å bære personsøker. Dette varierer fra 4.000 til 20.000 kroner i året, mens fremmøtebetalingen varierer fra 300 til 1.500 kroner, sier Rørmyr.
Fra arbeidsgiversiden har det blitt hevdet at man må kunne forvente at noe ledig arbeidskraft kan stille når behovet er der. Det er Rørmyr enig i.

– Arbeidsgiver skal kunne forvente at noe ledig arbeidskraft kan stille ved behov, men da må det godtgjøres. Lager man en avtale, som i andre brannvesen med en god årlig betaling, så vil mannskapene møte opp. Nå har vi sett at mannskapene ikke ønsker å møte opp, men det er viktig å påpeke at dette ikke er en aksjon, sier Rørmyr.
Fra Halden kommune sentralt ønsker man ikke å kommentere saken før den er ferdigbehandlet i nemnda.
– Jeg håper at dommeren i nemndsbehandlingen ser konsekvensene av hva de fatter vedtak om. Dette handler ikke om penger, men om sikkerhet, uttaler Rørmyr.

COMMENTS