Uholdbare økonomiske tilstander

HomeDiverse

Uholdbare økonomiske tilstander

Det som kommer fram i saken er så graverende at det tenderer til skandale og vi har full forståelse for at Johannessen går til dette skrittet.
Ullensaker kommune er pålagt å ha en kasernert utrykningsstyrke og en forebyggende avdeling. Totalt er 25 mennesker ansatt i brannvesenet i en av de sterkest voksende kommunene i landet. Når så brannvesenet får skjært ned driftsbudsjettet fra kr. 900.000 til 400.000, burde alle forstå at det blir en umulighet å drive et brannvesen på et forsvarlig vis. De faste utgiftene overstiger hva man har fått bevilget i driftsbudsjettet og rom for fornyelser og utskiftninger er utelukket.

Johannessen sier han er lei av å måtte stå med lua i handa og be om penger til beredskap. Vi hadde trodd at politikerne i dag hadde fått øynene opp for at beredskap er viktig i et samfunn som er mer og mer komplekst og hvor ulykker kan få store konsekvenser. Spesielt etter de siste års storulykker, trodde vi at et større fokus var satt på sårbarheten i samfunnet og viktigheten av ressurser til å takle ulykker og kriser.

Vi har forståelse for at kommunepolitikere har strenge økonomiske rammer å følge og at staten pålegger kommunene en rekke ting som ikke dekkes opp fullt og helt av staten. Likevel vitner det om en snever tankegang når politikerne kutter driftsbudsjetter slik at man ikke har råd til engang å utføre den normale virksomheten. Det vitner heller ikke om fornuftig økonomisk styring når brannvesenet år etter år må «reddes» av tilleggsbevilgninger for å få driften til å fungere.
Vi vil gi honnør til Johannessen som sa at nok var nok og vi håper at denne saken kan føre til større forståelse for brannvesenets arbeid. Samtidig vil vi gi ris til Ullensaker kommune for manglende forståelse av hva beredskap er og hva det er verdt.
 

Publisert: 05-12-2001

COMMENTS