Uenigenhet om 112

Home110/Nødnett

Uenigenhet om 112

Arbeidsgruppen som i lang tid har arbeidet med en utredning om felles nødnummer 112, har ikke klart å komme til enighet og det er ikke levert noen rapport.

Nå vil Justisdepartementet selv lage en rapport ut fra det arbeidet som er gjort. Rapporten tar sikte på å gi en anbefaling. Man regner med å legge fram rapporten tidlig i 2004.  

– Det er ingen hemmelighet at man fra helsesektoren har vært negative til et felles nødnummer. Representanter fra helsesektoren viser blant annet til at varslingen vil bli forsinket på grunn av felles nødnummer, sier avdelingsdirektør Ole Hafnor i Justisdepartementet til ”Brannmannen”.
– I Finland har man imidlertid innført felles nødnummer 112. Tilbakemeldingene derfra viser at dette har vært en suksess. Det skal likevel påpekes at situasjonen er noe enklere der fordi brannvesenet har ambulansetjenesten og dermed er det kun to yrkesgrupper involvert, nemlig brann og politi. Erfaringene fra Finland med felles nødnummer og flåtestyring viser at mengdetrening for operatørene gir større effektivitet, anser Hafnor som er fascinert av den finske modellen.
 

Publisert: 03-09-2003

COMMENTS