Ord til minne om Sverre Nodeland

HomeDiverse

Ord til minne om Sverre Nodeland

Sverre Nodeland ble født som eldste sønn i en søskenflokk på 11 i Kristiansand 19. juni 1903.

Som alle andre på Sørlandet var det havet som var det naturlige førstevalg når det gjaldt yrkeslivet. Han tok hyre på lasteskipet MS Truth som gikk i linjefart og fikk gjennom dette se og erfare store deler av verden. Som for mange andre på den tiden var ansettelse i kommunal eller statlig tjeneste gullkantet. Å ha en sikker jobb med forutsigbar inntekt var viktig etter erfaringene fra nedgangstider. Etter endt utdannelse fikk Sverre ansettelse som telegrafist i Norges Statsbaner. Denne utdannelsen og erfaringen brakte han inn som telegrafist/brannkonstabel i Oslo brannvesen i november 1927.

Her gikk han alle gradene fra brannformann, underbrannmester, brannmester og til slutt overbrannmester. Han gikk av med pensjon i april 1969.
Det som imidlertid kjennetegner Sverre var hans tilknytning til arbeiderbevegelsen og Arbeiderpartiet samt hans interesse for organisasjonslivet. Gjennom sin karriere var han formann i Oslo Brannkorpsforening i fem år, han var tillitsmann i stedstyre og arbeidsutvalg i over 20 år, og han var formann i Oslo brannkorps idrettslag i 19 år.

Dessuten var han initiativtaker og aktiv deltager i De Nordiske Brannmenns Studiedager. I tillegg var han mangeårig formann i feriehjemmet Sandviken på Fagerstrand. Etter at han gikk av med pensjon i 1969 tok han selvfølgelig initiativet til pensjonistforeningen i brannvesenet. Og som om ikke det var nok, var han også med i kretsstyre og representantskap i Oslo samvirkelag og han var mangeårig formann i boligselskapet Folkvang hvor han bodde med sin familie fra 1933 til 2001.

Sverre var en rolig og sindig kar og vi som tjenestegjorde på Sagene brannstasjon hadde gleden av å kunne slå av en prat med han av og til. Sagene brannstasjon var en naturlig stopp på hans daglige spaserturer. Sverre røkte daglig sine sigaretter uten filter og kunne rolig berolige oss på klingende sørlandsdialekt med at ”å ryge e ikkje farlig, e har rygt sia e var 8 år e”.

Vi på Sagene ble oppmerksom på at Sverre faktisk hadde bidratt utrolig mye til fellesskapet og fikk ideen om at vi skulle hedre han med en god parkbenk. Benken ble innkjøp og fikk navnet Nodelandbenken. Den ble innviet i 1998 med Sverre som hedersgjest. Så neste gang du besøker Sagene brannstasjon, så står denne benken ute på forsiden av stasjonen.

Sverre var barn av sin tid. Tiden skapte han og hans holdninger og Sverre var med på å skape et trygt og godt velferdssamfunn for oss alle.
Sverre var klar og politisk interessert til det siste. Han sovnet stille inn på Akerselva sykehjem 16. april, kun to måneder før sin 100 årsdag. Over sengen hang bildet av MS Truth.

Sverre Nodeland etterlater seg to barn, fem barnebarn og ni oldebarn.
Vi lyser fred over hans minne.

 

Publisert: 03-09-2003

COMMENTS