Trondheim bryter brannloven med DBEs velsignelse

HomeDiverse

Trondheim bryter brannloven med DBEs velsignelse

Fungerende seksjonssjef Kari Jensen i seksjon for brannvern i DBE sier dette i en kommentar til saken:

Krever faglig begrunnelser.
I forrige nummer av «Brannmannen» fortalte vi om forslag til ny brannordning med en økt beredskap for Trondheim kommune. Dette forslaget til formannskapet hadde tillitsvalgte og ledelse i Trondheim brannvesen sammen lagt fram med faglige begrunnelser for det foreslåtte bemanningsnivå.  Saken ble som kjent trukket for en økonomisk konsekvensanalyse.  Da legger brannsjefen fram i korpsordres form en egen og ny brannordning som sier 15 mann som minimum bemanning og 13 mann i ferieavvikling, med bakgrunn i kommunens anstrengte økonomi.

Media reagerer

På forsommeren tar NRK sør-Trøndelag denne brannordningen opp med DBE og spør om dette er lovlig framgangsmåte. Trond Veierød i DBE går ut i media og sier at brannsjefen ikke har anledning å endre brannordningen. Saksbehandlingens rekkefølge er at forslaget skal fremmes og  godkjennes først politisk for så å oversendes DBE for godkjenning. Trondheim kommune blir bedt om å forklare bakgrunnen for endringer.

Trondheim kommune legger til grunn kommunens anstrengte økonomi. Til dette svarer DBE at de ikke godtar økonomiske grunner for endring av brannordning, men krever faglige begrunnelser. Da har allerede DBE flere dokumenter som beskriver de økonomiske årsaker til at endringene er foretatt. Veierød sier og skriver at Trondheim kommune kan bli ilagt bøter som vil stå i forhold til de summer de har spart på ”sommerberedskapen”. Trondheim kommune får likevel enda en sjanse. Det blir imidlertid ikke så lett når man allerede har lagt fram en faglig begrunnelse for at brannordningen bør styrkes både på beredskap, forebyggende og i 110-sentralen. Man viser til organisatoriske endringer og at ny sjøbrannsprøyte er på plass med redusert krav til bemanning samt at deltidsstyrken som dekker Byneset , er organisert i vaktlag. Dette var også kjent før forslaget til styrket ordning ble lagt fram. DBE aksepterer denne redegjørelse og trekker forhåndsvarsel om pålegg, de har fått de opplysninger de trenger og saken er inntil videre klarlagt, for DBEs del.

DBE sier…DBE gjør…

DBE sier at de ikke kan godta kun økonomiske årsaker til reduksjon av beredskap i brannordningen. Kommunene kan ikke internt bestemme, det er DBE som skal godkjenne nye brannordninger ,slik er spillereglene. Men hva DBE gjør ser ut til å være en annen side av saken. Kanskje er det likevel riktig det brannsjef Solbakken og varabrannsjef Ørn sier at brannordningen må stå i forhold til budsjettet og ikke omvendt, det er denne virkeligheten vi lever i. Det er økonomien som bestemmer og ikke lover og regler. Brannvernarbeidets troverdighet vil bli svært svekket om vi internt i sandkassen skal ha egne regler, og samtidig gå ut til det private og håndheve lovverket.

Ingen sjekk av opplysninger 

Trond Veierød svarer at DBE ikke kan gå inn og sjekke at de opplysninger DBE får er riktige, de må stole på at politikere tar de riktige avgjørelser.  Hadde DBE gått inn og sjekket hva som ligger i saken vil de sannsynligvis fort ha sett at det er kun økonomiske grunner for å redusere brannordningen, Og DBE sier selv at de kun godtar faglig begrunnelser som er definert som endringer i risikobildet for kommunen. Hadde DBE sjekket litt ville de også funnet den faglige begrunnelsen til brannsjefen som viser at en må styrke brannordningen og ikke redusere den. Derfor er det merkelig at DBE kan godkjenne/akseptere en ambulerende og økonomisk betinget endring av brannordningen.

Brannsjefen har monopol på sannheten.

Slik systemet er i dag har brannsjefer monopol på sannheten .Politikerne sier at de må stole på brannsjefen som fagperson.  DBE sier at de må stole på at politikerne tar de riktige beslutninger. Dermed blir det ingen som kontrollerer i systemet. Dermed har heller ikke de tillitsvalgte noen plass å fremme sine saker. Ingen instans er da igjen til å kontrollere at spillereglene følges. Tillitsvalgte har bare en kanal igjen, og det er media.
I den mål- og strategiplan som brannsjefen har utarbeidet sammen med de ansatte  og som er lagt fram og godkjent av formannskapet , står det : vi skal være gode forvaltere av lover og regler. Vår drift skal bygge på eksisterende lover og forskrifter, samt mål- og strategiplanen for Trondheim brannvesen.

Fritt fram for nedskjæringer 

Slik systemet fungerer er det en risikofaktor for brannberedskapen i våre kommuner. De lover som skal regulere offentlig virksomhet fungerer ikke på samme måte som annen lovgivning.  Konsekvensene for å bryte de offentlige forvaltningslovene er så godt som ingen. I verste fall ser det ut som Trondheim kommune kan ble tiltalt for feil saksbehandlingsrekkefølge. Dette systemet  vil være gull vert for politikere rundt om i landet som vil spare penger.

Ny revidert brannordning.

15. august lå en ny revidert brannordning til behandling i formannskapet. Denne foreslo å ha 15/13 mann som minimum for utryknings styrken, og ikke oppfylle kravet på forebyggende ved å ha en mann for lite. 110 sentralen skal heller ikke dobbeltbemannes.
Etter å ha fått DBEs ”forgodkjenning” kjøres saken inn for formannskapet med alt hva den er verdt. Det finnes fremdeles ingen faglige begrunnelser for reduksjonen, kun økonomiske. Det finnes heller ingen konsekvensanalyse for sikkerhet til byens borgere, de ansatte, eller for den daglige driften av brannvesenet. Saken ble utsatt en uke fordi det var for stort sprik mellom de to forslagene.

Det spilles også på galleriet

Brannvernloven ser ut til å være et spill for galleriet , noen tror det de ser, andre vet  bedre, og spiller selv fra galleriet.

 


 

DBE er svært opptatt av at kommunenes brannordninger oppfyller 
brannvernloven med forskrifter og at kommunene gjennomfører brannordningene.

Gjennomgang av brannordningene og tilsyn av kommunene er sentrale 
virkemiddel for å oppnå dette.
Vedrørende beredskapen i Trondheim sommeren 2000, ble DBE gjort 
oppmerksom på saken gjennom spørsmål fra media. DBEs henvendelser til 
Trondheim brannvesen ga i første omgang grunnlag for uro, men ytterligere 
avklaringer dokumenterte at beredskapen var innenfor brannordning og ble lagt til grunn. Da det allerede var avtalt tilsyn med Trondheim brannvesen, fant DBE ikke grunnlag for å forfølge saken på det tidspunkt.

Publisert: 05-07-2000

COMMENTS