Tor Bjørkås takker av etter 36 år i tjenesten

HomeDiverse

Tor Bjørkås takker av etter 36 år i tjenesten

Opplæringsleder og overbrannmester ved Bergen Brannvesen, Tor Bjørkås startet sin karriere i Bergen i 1973. Han har vært i beredskap i 25 år og avslutter sin karriere som opplæringsleder ved Bergen Brannvesen, hvor han har vært de siste 11 årene.

Han har gått den lange linje innenfor brann og redning. Han måtte også ta del i ambulansetjenesten og ga sterkt utrykk for ”vemod” da dette ble slutt i årsskiftet 2007/08.
Tor har vært stolt av sitt yrke og sitt ”korps” og har vært en lojal sliter gjennom alle disse 36 årene. Tor har sagt følgende, ”Jeg ville aldri vært den personen jeg er, uten å ha fått tatt del i alt det jobben har gitt meg, både på godt og vondt”.

Tor har ikke bare vært trofast og lojal mot sin arbeidsgiver, han har også vært en trofast og lojal sliter for Bergen Brannkorps Musikkorps. Ved festlige anledninger, både i jobb og privat, har Tor med seg instrumentet og sprer glede med sin opptreden.
Mang en tåre har blitt felt, når Tor har dratt frem ”kornetten” og spilt ”Utsikt fra Fløyen” m.m. Han har også gledet mange og blitt benyttet som solist i alt fra bryllup til begravelser.
Han har mange gode minner fra turer både i inn- og utland og han har knyttet sterke bånd til svært mange personer, både innen musikken og med kollegaer i store deler av Europa.

Tor har alltid hatt enormt respekt for andre mennesker generelt og kolleger spesielt. Han har alltid hatt evnen til å lytte og kom ofte med gode råd og forslag til løsninger, noe som har gitt han respekt tilbake. Som kollega har han alltid vært en mann til å stole på og dette har mange dratt nytte av også gjennom ”Kollegastøtteordningen” i Bergen Brannvesen, noe som Tor for øvrig har vært med å bygge opp gjennom mange år.

Med det enorme ”kontaktnettet” Tor har, ser jeg det som lite sannsynlig at han får en fredelig pensjonstilværelse og jeg tror at Tor, med all den kunnskap, viten og erfaring han har tilegnet seg, fortsatt vil gjøre en jobb for det han ”brenner” for. Tor vil også bli savnet i fagmiljøet hvor han har vært en god representant gjennom sitt virke som opplæringsleder.
Gjennom sitt virke har han fått et unikt bekjentskap med brann-Norge generelt og med Norges Brannskole spesielt og det er ikke for ingenting han kaller jentene på skolen for ”mine jenter”.

Gjennom 11 år har han deltatt ved kursledersamlinger i hele Norge og har alltid vært konstruktiv i debatter i dette fora. Jeg vet at Tor høster stor respekt blant sine venner i dette kollegiet og jeg tror mange vil savne hans blide åsyn. Mye mer kunne vært sagt om Tor, men siste ord er kanskje ikke sagt.  Avslutningsvis tror jeg de fleste i Bergen Brannvesen er med meg når jeg sier, at Tor som kollega og person vil bli savnet i korpset. Undertegnede vil bare ønske all mulig ”hell og lykke” og takker for et utrolig fint samarbeid i min tid, på samme avdeling.

Ha en fin pensjonisttilværelse.

COMMENTS