TETRA-pilot avsluttes 15. juni

Home110/Nødnett

TETRA-pilot avsluttes 15. juni

Deltakerne i TETRA pilotprosjektet i Trondheim gruer seg til 15. juni. Da kobles Tetra-nettet ned og de må hente frem det gamle analoge sambandssystemet.

-Vil ikke tilbake til gammelt samband

Pilotprosjektet er forlenget til 15. juni, men da blir TETRA-systemet slått av og ansatte i politi, brann- og helsevesenet, må hente frem det gamle analoge sambandet. Brannvesenet har i lang tid brukt pilotsystemet operativt uten å ha med det gamle som reserve.
– Å hente frem det gamle systemet vil for oss være som å gå tilbake til steinalderen, sier Karl Kristian Hjelseth som er branninspektør i Trondheim brannvesen og som har vært sterkt involvert i pilotprosjektet. Han håper at de berørte partene kan finne en løsning for videre drift av TETRA-nettet. 
– Brannvesenet i Trondheim i dag har et langt bedre samband enn vi noen gang har hatt, påpeker Hjelseth. Han ser store fordeler med at et felles nett kommunikasjonsnett for nødetatene.

– De fleste reelle aksjoner for brann innebærer samarbeid med de andre nødetatene. Blant annet er det nyttig med kommunikasjon med de andre nødetatene på vei til et skadested. For eksempel kan de som kommer først frem gi informasjon og forberede de øvrige som er på vei, sier Hjelseth. I tillegg er systemet avlyttingssikkert. Vi har bare gode erfaringer med det nye systemet og mener at det bør bygges ut i hele landet. 
I Trondheim er ikke TETRA testet ut som røykdykkersamband. Det har ikke vært mulig å få tak i godkjente terminaler.

– Vi skal teste noen av de nye terminalene til røykdykking før piloten avsluttes, sier lokal prosjektleder Sissel Hunderi Stemland. Det finnes produsenter av godkjente terminaler, men disse er ikke leveringsklare før i mai.
– Vi jobber også med å gjøre en ”farlig gods database” tilgjengelig i bilene. Når systemet er i gang skal 110-operatørene kunne sende informasjon om farlig gods direkte til en printer i bilene. Personellet slipper da å lete frem denne informasjonen i en bok, og vil derfor spare tid, sier Stemland.

Pilotprosjektet må avsluttes i nåværende form før man sender ut en anbudsutlysning. Dette er for å unngå påstander om forskjellsbehandling av enkelte leverandører. Men etatene i Trondheim jobber på ulike nivå for å fortsette bruken av det nye systemet frem til et nytt nasjonalt system er klart. På grunn av kritikk mot prosjektet vil utlysningen av oppdraget om bygging av nytt kommunikasjonssystem for nødetetene være teknologinøytralt. Det betyr at alle som har systemer som oppfyller brukernes krav kan levere tilbud.

Utalarmering

Den siste tiden har de deltakende brannvesen i Trondheimsområdet testet utalarmeringsfunksjonen i TETRA. Denne funksjonen fantes ikke i systemet da piloten ble innført, og er utviklet i tett samarbeid mellom leverandører og deltakerne i pilotprosjektet.
– Den store fordelen er at det er mulig for deltidsmannskapet å kvittere på alarmer. Kvittering kan enten skje med tale eller ferdigprogrammert tekstmeldinger, og gjør at stasjonen vet hvor mange som kommer til en aksjon. I Trondheim brukes en liten TETRA-terminal til utalarmeringen. TETRA-systemet hos brannvesenet er tilkoplet det ordinære telenettet og terminalene kan derfor erstatte mobiltelefonen, sier Stemland. En utalarmering har høyeste prioritet i nettet. Hvis en terminal er opptatt i en samtale vil alarmtonen likevel komme gjennom.

Samtale Oslo-Trondheim

Under en stor TETRA-konferanse i Oslo i mars demonstrerte Hjelseth en av systemets store fordeler. Med en håndholdt terminal ropte han opp og snakket med både brannstasjonen og politiet i Trondheim. Dette gjorde Hjelseth mens han sto på talerstolen i Oslo.
For brukeren er det ingen forskjell om han er her eller der. Trondheim ble kalt opp på samme måte som om Hjelseth hadde vært i Trondheim. En basestasjon plassert i Oslo koplet sammen med pilotsystemet i Trondheim, gjorde testen mulig. Slik er hele det norske nødnettet tenkt å fungere. Det vil være mulig å få kontakt uansett hvor i landet man er.

Erfaringer fra storbrann

TETRA-systemet fikk en skikkelig test under storbrannen 7. desember. Hjelseth sier at han etter denne brannen for første gang ikke fikk klager på sambandet etter en stor aksjon. Brannvesenet hadde 35 TETRA-radioer i bruk. De bilmonterte radioene fungerte helt perfekt, dette gjaldt også for sjåføren som kjørte pumpene på baksiden av bilen. Høytalerne som er montert fungerte godt.

De robuste bærbare som var i bruk fungerte også meget godt. De fleste ble benyttet med monofon. Batterikapasiteten var god. Kun én radio gikk tom for strøm.  De mindre TETRA-terminalene fungerte også meget godt. Samtlige radioer ble benyttet med åpen høyttaler.
– Jeg benyttet selv en av disse radioene, sier Hjelseth. 
For 110 – sentralen sin del, så er det bare positive tilbakemeldinger på sambandssiden. Spesielt vil vi si at det er forbausende lite støy fra skadestedet som kommer fram på høytaleren i 110-sentralen, sier Hjelseth. For å oppsummere kan man vel i korte trekk si at sambandet i seg selv fungerte svært bra, men at vi som etat trenger mer øvelse i å bruke det under større aksjoner, avslutter han.

 

Publisert: 03-03-2003

COMMENTS