Sykehusbrann med lykkelig utfall

HomeBrann

Sykehusbrann med lykkelig utfall

Allerede på vei frem til Buskerud Sentralsykehus fikk vi beskjed om at det brant i kontor ved spedbarnsavdelingen i 11. etasje. Vår standardutrykning til sykehuset er tre biler og ni mann.

Framme på sykehuset ble vi møtt av teknisk personale som vanlig, men de visste ikke at det var brann. 
Sykehuset er utstyrt med heis med brannmannsstyring slik at noen brannmannskaper tok heisen mens andre mannskaper tok trappene til 11. etasje. Allerede da vi kom ut av heisen, så vi røyken. Røyk sev ut av døren til et kontor som hadde utgang til heisefoyeren. Tre kontorer hadde utgang mot foyeren og på hver side av disse var inngangene til spedbarnsavdelingene. 
Imens hadde mannskapene på bakken lagt slangeutlegg til tørropplegget som sykehuset er utstyrt med. Imidlertid kom ikke dette vannet fram til 11. etasje fordi en kran i 5. etasje sto åpen og vannet fosset ut der.

Hver etasje i sykehuset er utstyrt med to vogner med 1 toms slange som er ferdig tilkoblet. Fordi vi ikke fikk vann fra tørropplegget, ble en slik vogn brukt. Brannen som var inne på et tekjøkken tilknyttet kontoret, ble raskt slokket av røykdykkere. Fra meldingen kom inn til 110-sentralen i Drammen og til brannen var slokket, tok det 18 minutter.
Hele sykehuset er sprinklet, men det var ikke sprinklerhode på tekjøkkenet, kun på kontoret. Sprinklerhode på kontoret hadde løst ut og bidro nok til å dempe varmen.

Det var ikke brannspredning utenfor branncellen, kun litt røyk som hadde sivet ut av døren. 
Spedbarnsavdelingen som ligger vegg i vegg med kontorene hadde denne dagen mye personale til stede og disse startet umiddelbart evakuering av pasientene til andre poster når brannalarmen gikk og brannen ble oppdaget. Vognen med slangerull som ble brukt til slokkingen måtte hentes inne på den ene spedbarnsavdelingen noe som førte til at døren fra spedbarnsavdelingen og ut i heisefoyeren ble stående litt åpen på grunn av slangen.

Dette medførte at noe røyk spredte seg inn på spedbarnsavdelingen. 
Kontoret hvor brannen skjedde har vindu, men dette var ikke mulig å få åpnet umiddelbart fordi vrideren var tatt av. Etter noen minutter fikk vi åpnet vinduet og vifter ble satt inn for å lufte ut røyken. Spedbarnsavdelingen ble undertrykksventilert for å ikke spre røyken mer inne på avdelingen.

Sprinkleranlegget viste seg å være vanskelig å stenge selv av teknisk personale som bør være godt kjent med det. Dette medførte at det ble større vannskader enn nødvendig. En brann på et sykehus er alltid dramatisk selv om Buskerud Sentralsykehus er et moderne sykehus med god brannsikring. I dette tilfelle ble skadene små, men vi vil likevel gå gjennom en del ting med sykehuset for å bedre forholdene: Kranen som sto åpen på tørropplegget gjorde at vi ikke fikk vann i 11. etasje og dette forsinket innsatsen noe samtidig som dette medførte at røyk kom inn på spedbarnsavdelingen fordi slange måtte trekkes derifra. Kunne vi brukt vann fra tørropplegget, hadde vi både spart tid og unngått røykspredningen inn på spedbarnsavdelingen. Vi vil ta opp med sykehuset at de sjekker kraner på tørropplegg med faste mellomrom.

Det hadde vært ønskelig med skap med slanger i hver etasje tilkoblet tørropplegget slik at vi ikke er nødt til å bære vårt eget slangemateriell opp mange etasjer. 
Et annet problem vi støter på i et sykehus er vanskelighetene med kommunikasjon på grunn av betongvegger og tak samt restriksjoner på bruk av elektronisk utstyr. Problemer med samband hemmer alltid en innsats og vi må se på hva vi kan gjøre med dette.

Avslutningsvis må jeg rose personale på spedbarnsavdelingen som evakuerte pasientene umiddelbart. For at utfallet skal bli heldig ved en brann på et sykehus er man avhengig av at personale gjør jobben sin som i dette tilfellet. Og som fagleder brann er det en lettelse å vite at personale gjennomfører evakueringen hurtig uten at vi måtte involvere oss. 
Politiet har fastslått at brannårsaken var en glemt kokeplate som sto på fullt. Spedbarnsavdelingen var stengt til 15. oktober på grunn av vann- og røykskadene.     

 

Publisert: 05-09-2000

COMMENTS