Sverige Stadig flere differensierte styrker

HomeDiverse

Sverige Stadig flere differensierte styrker

Dimensjoneringen av utrykningsstyrker i Sverige er i ferd med å tilpasses etter behovene. Det handler om differensierte styrker, og ikke minst såkalte førsteinnsatsperson (Fip). I dag har 130 svenske brannstasjoner differensierte styrker.

Redningstjenesten (brannvesenet) i Jönköping var først med Fip, ett prosjekt i samarbeid med det daværende Redningsverket. I 2003 begynte utrykningslederen i Norrahammars deltidsbrannvesen å rykke ut i egen bil ved alarm. Etter hvert ble antall førsteinnsatspersoner utvidet og 233 innsatser senere har satsingen blitt evaluert. Resultatene viser:

  • Fip er i gjennomsnitt 3 minutter og 40 sekunder før den øvrige styrken.
  • I 60 prosent av hendelsene har minst halvparten av den totale innsatsen blitt løst av Fip.
  • Den samfunnsøkonomiske nytten beregnes til 6.900-8.900 kroner per innsats.

Målet med Fip i Jönköpings län er å kunne gjøre slokkeinnsats med håndbrannslokker, yte førstehjelp til skadde, og ta hånd om personer ved trafikkulykker og drukninger.
– Vi går ikke inn i røykfylte rom, det presiserer vi i vår opplæring. Men det hindrer ikke at vi har gjort innsatser ved boligbranner. – Det har hendt at vi har kommet frem først med to Fipèr med to håndslokkere og kraftig dempet en utviklet brann og underlettet for røykdykkerne, sier representant for Redningstjenesten i Jönköping til avisa Tjugofyrasju.  

COMMENTS