CTIF generalforsamling – 2011

HomeDiverse

CTIF generalforsamling – 2011

Et av årets største arrangement innen Brann og Redningstjeneste ble arrangert av CTIF Norge i Bergen 15. – 18. september.

CTIF Delegates Assembly ble gjennomført med deltakere fra 24 europeiske land samt USA. Både CTIF’s executive commitee og flere fagkomiteer avholdt møter samtidig.
Årets samling ble innledet torsdag med seminaret «Beredskap ved klimabaserte ulykker/hendelser – er brannvesenet forberedt?». Seminaret ble innledet med en nordisk del som ble åpnet av Hans Kristian Madsen, DSB som presenterte DSB og temaet for seminaret.

Deretter ble følgende presentert:
– Hva ser klimaforskerne i krystallkulen i et 20 års perspektiv – Tore Furevik, Universitetet i Bergen.
– Planverk og risikoanalyse i forhold til fremtidige utsikter – Turid Bakke Pedersen – NVE.
– Snøkatastrofen på Bornholm desember 2010 – Jan Egelund, Bornholm Politi.
– Utfordringer ved økt bruk av etanol – Henry Persson, SP.
– Nasjonalt samarbeid – Ingunn Moholt, DSB.

Del to av seminaret var en engelskspråklig internasjonal del. Denne ble også åpnet av Hans Kristian Madsen. Seminardelen hadde følgende forelesninger:
– Rødt slam flommen i Ungarn oktober 2010 – Laszlo Berci, CTIF Ungarn.
– Brannspredning i bygninger forårsaket av klimatiske endringer – Robert James, UL.
– Klimatiske endringer – er beredskapen forberedt? – Dennis Davies, CTIF UK.
– Beredskap – Respons – Ove Syslak, INSARAG/USAR.

CTIF ønsker å opprette en egen CTIF-komite for slike hendelser/ulykker og beredskapen ved slike. Bergen brannvesen og varabrannsjef Karl Otto Nesdal har signalisert at de kan ta ledelsen av en slik komite.
Dagen ble avsluttet med «get together» på Bergen brannvesens nye brannstasjon. Alle fremmøtte var tydelig imponert over Bergens brannstasjon.

Norden representert
CTIF’s generalforsamling (Delegates Assembly) ble avholdt 16. september. Samlingen ble åpnet av leder av CTIF Norge, Ole J. Hansen, som ønsket velkommen og takket for hilsninger og sympati fra mange av CTIFs deltakerland til CTIF Norge, norske brannmenn og det norske folk etter at terroren traff Norge 22. juli. Deretter åpnet president Walter Egger offisielt CTIF Delegates Assembly. 
Samlingen fortsatte med presentasjon av nye CTIF medlemmer, årsrapport fra CTIF og alle fagkomiteer og godkjennelse av budsjett og regnskap. President Egger bekjentgjorde også at han trakk seg fra presidentvervet. Ralph Ackermann, Tyskland, overtar som midlertidig president frem til nytt presidentvalg ved CTIF samlingen i 2012.

Årets valg gav som resultat at Norden fortsatt er representert ved Tore Eriksson, Sverige. Videre viste første valgomgang at CTIF Norges kandidat, Ole J. Hansen, fikk flest stemmer i kampen om den siste visepresidentplassen. Men han manglet to stemmer på å oppnå 50 prosent som CTIF krever. Dette medførte i henhold til CTIFs valgregler at presidenten utpekte vinneren som ble tsjekkiske Marketa Strzinkova.

Fredagen ble avsluttet med gallamiddag på Hotel Norge hvor Bergen brannvesens Musikkorps ønsket velkommen med å spille CTIF-marsjen. Under middagen var det kulturelle og musikalske innslag, høy stemning og takketaler og gaver til CTIF Norge og avtroppende president Walter Egger. Egger takket også CTIF Norge for et flott gjennomført arrangement.

Lørdag ble CTIF samlingen avsluttet med en vellykket båttur på fjorden med MS Bruvik. Deltakerne gav også uttrykk for et vellykket arrangement. CTIF Norge ble behørig takket for innsatsen og arrangøren var også selv meget fornøyd med arrangementet som både arbeidsmessig og økonomisk ligger på grensen av hva organisasjonen klarer å gjennomføre. Men årets arrangement i Bergen endte meget vellykket.
Neste år arrangeres CTIF Delegates Assembly i Bratislava, Slovakia.

COMMENTS