Sverige Antall heltidsbrannfolk rast nedover

HomeDiverse

Sverige Antall heltidsbrannfolk rast nedover

I Sverige har antallet av heltidsansatte brannfolk de siste årene blitt redusert med over 1.200, noe som betyr at hver femte stilling har forsvunnet.

I dag er det 4.920 heltidsansatte brannfolk i Sverige, men det er en reduksjon på over 20 prosent siden år 2000, da det var 6.162 heltidsansatte. Det viser en redegjørelse fra Myndigheten För Samhällsskydd Och Beredskap (MSB), som er det svenske motstykket til DSB. 

MSB har ikke en entydig forklaring på den kraftige reduksjonen, men myndigheten peker på at mange svenske kommuner gjennom de seneste årene har slått sammen deres brannvesen, noe som har ført til reduksjoner av de enkelte stasjoners bemanning. Samtidig kan MSB konstatere at en rekke brannstasjoner har blitt lagt ned, samtidig som andelen av stasjoner, som kun bemannes med deltidsbrannfolk, er stigende. 

Desuten mener MSB, at et nytt konsept, som er innført på mange brannstasjoner, har kostet heltidsstillinger. Konseptet er kallt FIP (Første Innsats Person), og det innebærer at en deltidsbrannmann – vanligvis utrykningslederen – rykker ut fra hjemmet i en personbil utstyrt med blålys og sirener, noe som gir deltidsutrykningslederen en innsatstid på nivå med en heltidsutrykningsleder. 
 

COMMENTS