København Brannvesen Ruster opp mot terror og klimatrusler

HomeDiverse

København Brannvesen Ruster opp mot terror og klimatrusler

København Brannvesen har som ledd i en risikobasert dimensjonering fått 22 milloner kroner til nytt materiell. Samtidig omorganiserer brannvesenet og kutter 45 stillinger. Investeringene og omorganiseringen skal gjøre brannvesenet i den danske hovedstaden bedre rustet mot fremtidige terror- og klimatrusler, mener brannsjefen.

Listen over materiell, som skal anskaffes, omfatter blant annet ledelseskjøretøy, ni fleksible enheter, to containerbiler, containerløsninger til massetransport, USAR og restverdiredning, båt til dykkertjenesten samt 28 pumper. 
Omorganiseringen innebærer blant annet at den tidligere pioneravdelingen, som utførte redningsdykker- og teknisk redningstjeneste, slås sammen med røykdykkertjenesten  til en spesialtjeneste. Den nye spesialtjenesten skal være brannvesenets spydspiss i forbindelse med alvorlige ulykker, terrorattentater og andre spesielle hendelser.

Spesialtjenestens oppgaver skal løpende tilpasses trusselsbildet, men på nåværende tidspunkt er oppgavene redningsdykking, komplisert/avansert røykdykking (i underjordiske anlegg, skip mv.), høyderedning, komplisert/avansert brannslokking, USAR, vanskelig/komplisert frigjøring/redning samt sjøredning. Alle brannfolk i spesialtjenesten vil få et meget høyt utdanningsnivå og skal bruke en stor del av deres tid på å vedlikeholde samt videreutvikle deres kompetansenivå.

I tillegg vil alle byens syv brannstasjoner  ha fleksible enheter bemannet med to mann. Formålet er å få en mer fleksibel utrykningsstyrke, som kan håndtere flere samtidige hendelser og ivareta et bredere oppgavespekter. Dessuten ønsker brannvesenet å oppnå en raskere førsteinnsats. De fleksible enhetene skal være både forebyggende og operative enheter og bemannes med to mann. 
København brannvesen har vel 500 brann- og ambulansepersonell og disponerer ca. 120 kjøretøyer.

COMMENTS