Suldal tilbyr brannfolk 11.000 kroner i året

HomeDiverse

Suldal tilbyr brannfolk 11.000 kroner i året

De 85 brannmennene i Suldal har nå fått tilbud om 11.000 kroner årlig for å bære personsøker. De som er røykdykkere har fått tilbud om 8.000 kroner i tillegg til dette.

Norsk Kommuneforbund og kommunen var lenge i lønnsforhandlinger.  Disse forhandlingene ble brutt, og siste tilbud fra kommunen gjelder.Det store flertallet av brannmannskaper i Suldal har takket ja til dette tilbudet. Kommunens tidligere tilbud var på 9.000 kroner. Det var ifølge brannmannskapene så dårlig, at svært mange leverte inn personsøkerne sine.

Tidligere har godtgjørelsen for å bære personsøker vært på 6.200 kroner årlig.  Dette er en del lavere enn mange andre kommuner i Ryfylke. Lønnsforhandlingene har vært en del av prosessen med å få de tidligere frivillige brannmannskapene deltidsansatte.  Dette arbeidet skulle vært gjort alt i 1997, men Suldal har kommet på etterskudd.
Brannmannskapene som takker ja til tilbudet fra kommunen, vil også få etterbetalt godtgjørelse fra 1. januar 1998.

Norsk Kommuneforbund og kommunen er ellers enige om at det skal settes ned et utvalg for å vurdere den framtidige brannordningen, skriver Stavanger Aftenblad.
 

Publisert: 06-12-2000

COMMENTS