Statistikken fra store brannvesen

HomeDiverse

Statistikken fra store brannvesen

Med økning i antall tilknyttede alarmer til 110-sentralene fortsetter også antallet unødige alarmer å øke. Samtidig gjør hyppigheten av ekstremvær med store nedbørsmengder seg gjeldende også på brannvesenets statistikker. Alle de store brannvesen kan vise til økninger i antall vannskader og oversvømmelser de har håndtert.

Flere utrykninger til vannskader og unødige alarmer

 

 

 

Nøkkeltall fra de største brannvesen:   
  

På grunn av nye føringer fra DSB om rapportering er ikke alle tallene sammenlignbare fra fjoråret. Økningen i bygningsbranner i enkelte brannvesen kan skyldes at pipebranner er en del av statistikkgrunnlaget. De enkelte brannvesen rapporterer også noe ulikt, det viser bl.a. tallene for brannhindrende tiltak.

I Oslo økte antall utrykninger fra 10.369 i 2009 til 11.662 i fjor. Antall bygningsbranner var 417, en liten økning fra 392 i 2009. Størst økning var det på unødige alarmer med 300 og restverdioppdrag med 154. I tillegg til hele brannhindrende tiltak 1313 i 2010 ble det registrert 358 utrykninger forårsaket av tørrkokte kjeler.

Bergen opplevde det laveste antall bygningsbranner registrert noen gang i byen med kun 49 i hele fjoråret. Ni av disse var karakterisert som ”større brann” med hensyn til ressursbehov og antall stasjoner involvert i innsatsen. 
Antall vannlekkasjer/oversvømmelser og trafikkulykker er noe høyere enn vanlig og det høyeste på de siste fem årene i Bergen.

Trøndelag brann og redning IKS opplevde en økning på nesten 500 utrykninger i 2010. Unødige alarmer alene økte med nesten 350 utrykninger, men like alvorlig var det at oppdragene til vannskader økte med nesten 100. Bygningsbranner hadde en økning fra 114 til 133 branner. 

I Brannvesenet Sør-Rogaland, som dekker ni by- land- og øykommuner, var det registrert 58 bygningsbranner i Stavanger og 38 i Sandnes. Antall bygningsbranner økte totalt litt fra 133 til 144. Antall unødige alarmer er høyt med 2286 i 2010 men økning er liten tatt i betraktning at antall tilknyttede boligalarmer har økt med 30 prosent det siste året. Brannvesenet Sør-Rogaland har ca. 11.000 boligalarmer og 2.000 bedriftsalarmer tilknyttet 110-sentralen. Brannvesenet Sør-Rogaland registrerte å ha reddet fire mennesker og en hund gjennom redningsdykkertjenesten i fjor.

Asker og Bærum brannvesen hadde en økning på 50 prosent i vannskader/oversvømmelse i 2010. Brannvesenet rykket ut hele 1256 ganger til innbruddsalarmer.

Drammensregionens brannvesen hadde en markert økning i bygningsbranner, men har hatt en liten nedgang i utrykninger totalt de siste årene på grunn av bortfall av tyveri- og trygghetsalarmer.

Tromsø Brann og redning hadde en liten økning i antall registrerte bygningsbranner, men tar man vekk pipebranner lå antallet reelle bygningsbranner ganske stabilt rundt 20. Antall bygningsbranner i Tromsø er halvert i løpet av de siste årene. 

Salten Brann hadde en nedgang i antall utrykninger fra 880 til 809 i 2010. Det var også en svak nedgang i antallet unødige utrykninger, til tross for at antallet direktekoblede objekter har økt kraftig. Dette settes i sammenheng med at Salten Brann har lagt om rutinene for hvordan de viderebehandler disse unødige utrykningene. Hver enkelt av disse blir nå fulgt opp med kontakt mot byggeier.

Travleste brannbil fortsatt
Røyk- og kjemikaliedykkerbil 92 i Oslo Brann- og redningsetat er fortsatt Norges travleste brannbil. I fjor rykket den ut 2037 ganger, hvorav 225 utrykninger var til bygningsbranner. 
 

COMMENTS