Sprengstoffbrann fjernet bolighuset

HomeBrann

Sprengstoffbrann fjernet bolighuset

”Bekreftet brann i bygning”. Det var meldingen som Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen (MIB) fikk natt til 1. juni. Underveis til skadestedet fikk brannmannskapene, som ble sendt ut fra stasjonene i Vestby, Son og Moss opplysninger fra alarmsentralen om at det var hørt flere eksplosjoner fra brannstedet. Fremme på brannstedet viste det seg at ingenting var igjen av huset.

Bolighuset, som lå i Hvitsten i Vestby kommune, var eid av en lokal entrepenør. Han hadde lagret sprengstoff i boligen. Undersøkelser gjort i ettertid anslår mengde av dynamitt til å være et sted mellom 5 og 25 kg.
Utrykningsleder fra Vestby kjente til at huseier var entrepenør og ga på bakgrunn av informasjonen om eksplosjoner ordre om at brannmannskapene nærmet seg brannstedet med stor forsiktighet. Hovedeksplosjonen hadde skjedd litt før brannvesenets ankomst, men det ble observert flere mindre eksplosjoner og smell også etter brannvesenets ankomst. 

Brannsjef i Mosseregionens interkommunale brannvesen, Jack Hatlen kom frem til brannstedet noen minutter etter brannstyrken. Han sier dette om deres vurderinger.
– Eksplosjonen hadde ført til at det tok fyr i et nabohus. Det måtte vi prøve å angripe, samtidig som vi fortløpende vurderte sikkerheten. Vi kom oss forbi branntomten og fikk startet slokking. Branntomten lot vi bare brenne ut, mens vi sikret stedet, sier Hatlen.
Med kortere utrykningsvei eller manglende informasjon om eksplosjoner kunne ting gått mye verre.
– I dette tilfellet var eier hjemme og han varslet naboer. Hadde han vært borte, kunne scenarioet vært at naboer ville prøvd å ta seg inn i huset eller brannmannskaper ville rykket inn uten kunnskap om sprengstoffet. Det var også et heldig sammentreff at utrykningsleder kjente til at eieren var entrepenør og dermed koblet dette med informasjonen om eksplosjoner. Han gjorde alt riktig med å ta en defensiv tilnærming, sier brannsjef Hatlen.

 Lars Brenden

Newer Post
Older Post

COMMENTS