Sotra Brannvern Juniorkorps

HomeDiverse

Sotra Brannvern Juniorkorps

Sjetteklassinger er unge, men de krever å bli tatt på alvor, og det blir de når de deltar på samlingene med Sotra Brannvern Juniorkorps.

Det er solskinn og fint vårvær da 24 sjette- og syvendeklassinger fra kommunene Fjell og Sund stormer inn på hovedstasjonen på Ågotnes etter skoletid. Det blir plutselig svært så livlig i korridoren mellom kontorer og møtelokaler. Ove Geir Stusdal, som er avdelingsleder på forebyggende og en av initiativtakerne til prosjektet, gir en kort ordre som fører til en umiddelbar lavere desibel. 
– Barna er et snitt av folket, og noen er mer utagerende og høylytte enn andre, smiler han.

Tanken bak
– Vi har stor tro på at sjetteklassinger er mottakelige for denne typen lærdom, sier Stusdal. Det er 24 barn i korpset og tanken er at deres lærdom også skal tilflyte barnas omgangskrets og danne gode holdninger som de tar med seg videre. I og med at sjetteklassinger er målgruppen for ”Brannvern i skolen” var det i utgangspunktet syvendeklassingene som var målgruppen for Juniorkorpset, fortsetter Stusdal. Påmeldingen fra disse var imidlertid litt for dårlig, og vi valgt derfor også å invitere sjetteklassinger til å søke. Responsen fra denne aldersgruppen viste seg å være meget god. Dette er en prøveordning og vi er svært takknemmelig for den økonomiske støtten vi har fått fra Gjensidigestiftelsen.

På alvor
Prosjektet er svært så ambisiøst, med 19 samlinger og en undervisningsplan som kan ta pusten fra de fleste. Undervisningsplanen viser med all tydelighet at prosjektet er seriøst og gjennomtenkt og at barna blir tatt på alvor. Brannmannens utsendte ble mildt sagt imponert over innholdet i planen der man virkelig går i dybden av temaer som; brannteori, slokkemidler, førstehjelp og forebyggende brannvern. Spørsmålet er; Har Sotra brannvern tatt seg vann over hodet? 

– Det er viktig å kombinere teori og praksis, sier Stusdal. Barna er ulike og noen har mer lopper i blodet enn andre, så derfor vi må gjøre teorien interessant og spennende. Vi prøver i det lengste å erstatte tekst med forklarende bilder. Det er viktig at ikke barna føler at de drukner i teori, for da er det alltid noen som mister konsentrasjonen. Og vi prøver, så langt det er mulig, å flette teorien inn i praksisen.
Barna har fått en egen del av Sotra Brannvern sin digitale opplæringssystem der de kan finne det de trenger av undervisningsmateriell, prosjektoppgaver, brannquiz, osv.
– For å kvalitetssikre undervisningen og at elevene har fått med seg budskapet, legger vi alltid ved et spørsmålsskjema ved innkallelsen til neste samling. Besvarelsen vil vise om undervisningsopplegget vi har valgt fungerer og så langt viser besvarelsen at vi er på rett vei, sier Stusdal.

Uniformer
– Det var en liten utfordring å finne uniformsplagg som tilfredsstilte våre spesifikasjoner, fortsetter Stusdal. Vi mener uniformeringen er viktig, både for å understreke tilhørligheten og ikke minst tilfredsstille HMS og internkontrollen. Problemstillingen var selvsagt størrelser, men via UniformPartner har elevene fått tilpassede og egnede klær.

Varierte øvelser
Det var en oppmerksom samling sjette- og syvendeklassinger som var samlet på stasjonens store møterom for gjennomgang av timeplanen for dagens samling. Alle visste av erfaring at de ikke bare skulle passivt se på, men aktivt delta på øvelsene og at det ville bli satt krav til dem. Instruktørene kom både fra eget brannvesen og fra det lokale Røde Kors. Temaene for samlingen var førstehjelp og praktisk brannslokking med ulike undertemaer. Instruktørene, som var ansvarlig for slokkeøvelsene, var nøye med å repetere teorien samtidig med at elevene slokket. Oppdelt i grupper slokket elevene med pulver, skum og teppe. Under temaet, førstehjelp, stilte Røde Kors opp med både instruktører og markører.  Elevene ble delt opp i fire grupper som ”tilfeldigvis” dumpet opp i krevende situasjoner der de måtte ta affære og løse oppgavene. I og med at alle elevene i utgangspunktet var delt opp i mange ulike grupper var det ikke flere elever enn at alle måtte involvere seg og ta i et tak. Det var ingen som ble passive tilskuere. Alle de ulike øvelsene ble avsluttet med en kort evaluering før de hastet videre til neste oppgave.

Hva skjer videre?
Prosjektet, som tilsynelatende virker svært så vellykket er et prøveprosjekt og det er ingen selvfølgelighet at det fortsetter neste år. 
– Vi vil evaluere prosjektet i løpet av sommeren for så å konkludere om en fortsettelse eller ikke. Det er flere momenter vi må se nærmere på. En evaluering vil være basert på tilbakemeldinger fra barna selv, foresatte, instruktører og ledelsen. I tillegg vil synspunkter fra styret bli trukket inn. Så langt er tilbakemeldingene meget gode og vi har hatt forespørsler fra foresatte og barn fra også andre kommuner om deltakelse. Til tross for dette er det ingen selvfølge at prosjektet fortsetter, sier Stusdal. – Det er også, i høy grad et økonomisk spørsmål og vi kan ikke ta det for gitt at Gjensidigestiftelsen og kommunene vil støtte oss i en ny runde.

Nytteverdien
– Det er svært vanskelig å anslå nytteverdien av prosjektet, fortsetter Stusdal. Elevene sitter utvilsomt igjen med mye kompetanse etter at sesongen er over. Det er grunn til å tro at kunnskapen vil smitte over på foreldre og øvrige familiemedlemmer. Det er også all mulig grunn til å anta at kunnskapen elevene har fått i Juniorkorpset er noe de vil ta med seg inn i voksen alder med alle positive aspekter dette medfører, men som er umulig å dokumentere med tall og statistikk. Vi håper uansett på det beste, og er spente på hva beslutningstakerne og de endelige evalueringene kommer fram til, avslutter Ove Geir Stusdal.

Roy Larsen, 
Brannmannen

COMMENTS