Sammen mot ”værstingene”

HomeForebyggende

Sammen mot ”værstingene”

Forebyggende avdeling i Oslo brann- og redningsetat (OBRE) driver et nært samarbeid med Politiet og Plan og byggningsetaten. Målet med dette samarbeidet er å avdekke eiendomsbesittere som driver ulike ulovlige utleievirksomheter. Plan og byggningsetaten i Oslo har opprettet egen ”ulovlighetsavdeling”. Navnet forteller sitt om deres arbeidsområde.

Razzia

I vår har disse tre etatene jobbet sammen mot en ”gammel kjenning”. Det hele startet med at politiet etter en stunds spaning slo til mot et objekt i byen hvor det var mistanke om ulovlig spillevirksomhet. Lokalet viste seg ved nærmere undersøkelse å innholde også bordell og en rekke hybelleiligheter. Alt dette i en foretningsgård som opprinnelig var regulert til ordinær næringsvirksomhet. Neste dag tok politiet kontakt med OBRE for å ha de med på en brannteknisk gjennomgang av bygget. Dette avslørte da bl.a. 30 – 40 hybler i 3. og 4. etg. med svært dårlig brannteknisk standard. Gårdeier ble så kontaktet og fikk beskjed om å tømme bygget umiddelbart.Vanligvis gies gårdeier en treukers uttalelsesfrist, men i ekstreme tilfeller hvor personsikkerheten er truet kan det stenges umiddelbart. Her som i mange andre tilfeller er det flere parter involvert. Gårdeier leier ut til utleier, og de forsøker å vanne ut ansvarsforholdet. Dette hjelper ikke, de berørte etater går direkte på gårdeier det er de som til syvende og sist er ansvarlig. En måned etter at lokalene ble stengt ble det foretatt en ny befaring. Det viste seg da at nesten alt var som før, samtlige hybler var bebodd. Eneste som ikke var i bruk var spillelokalet og bordellet. Eier skylder fortsatt på fremleier, men denne gangen flytter samtlige ut på noen timer. Uansett går da OBRE til anmeldelse av gårdeier. Plan og byggningsetaten gjør det samme. Det er der saken står i skrivende stund. Eier skal inn til forhør, og det blir etterforskning av saken.

”Rottefelle”

Tenk hvilke utfordringer utrykningstyrken plutselig kan stå over når en kommer der på en brann nattestid. I utgangspunktet tror mannskapene at de kommer til et tomt industrilokale, men som i realiteten innholder mer folk enn et middels stort hotell. I tillegg er den branntekniske standarden svært dårlig. Mangelfulle rømningsveier eller kanskje total uteblivelse, ingen seksjonering, utettheter osv. Dette er nok et problem mange brannvesen rundt i Norge plutselig kan stå overfor. Erfaringene i Oslo tilsier etter hvert at vi kan forvente å finne folk sovende i nær sagt alle typer bygg og gårder. Selv om dette er et satsningsområde for forebyggende avdeling og andre etater tror jeg det er et problem vi kommer til å slite med i mange år. Presset og prisene på boliger, særlig i de større byene tilsier dette.

Tips

Etter hvert er det blitt flere saker av denne typen i Oslo, bl.a. med hjelp av tips fra utrykkninsstyrken så avdekkes uklare forhold i forbindelse med branner, vannlekkasjer og lignende. Det er ofte snakk om loftsutbygginger og annen type arealutnyttelse hvor krav til brannsikkerhet ikke er ivaretatt. Samarbeidet mellom disse etatene avdekker mye, så denne type samarbeid er nok kommet for å bli. Som branninspektør Svenn Haugen på forebyggende avdeling hos OBRE sier: ”sammen er vi sterke”. Denne type aktiviteter skal ikke lønne seg. Ønske er selvfølgelig at reaksjonen som blir ovenfor disse gårdeierne skal virke preventivt. Det viser seg ofte at det er de samme som går igjen gang på gang. Den økonomiske gevinsten er så stor i dette markedet at enkelte gårdeire er villig til å ta denne risken. Til nå har de spekulert i at sjansene for å bli avslørt har vært så liten så den risken har de tatt.Brannmannen vil selvfølgelig komme tilbake til utfallet av denne konkrete saken når det foreligger.

 

Publisert: 04-05-2002

COMMENTS