Samarbeidsprosjekt i Hammerfest

HomeDiverse

Samarbeidsprosjekt i Hammerfest

Klokka er 08.00 torsdag 23. september i år. Tre instruktører fra Hammerfest brann- og redningstjeneste skal gjennomføre en øvelse med Høyskolen i Finnmark (HIF), avdeling for helsefag i Hammerfest.

Øvelse, Øvelse, Øvelse!
Etter en hel uke med undervisning for alle 120 elevene, skal det hele koke ned til en stor øvelse. Casen er en buss som har kjørt ut av veien på fjellovergangen mellom Hammerfest og Forsøl, med totalt 50 skadde og døde personer.

Ved skolebygget til HIF i Hammerfest, står 25 innsatsmannskaper fra andre klasse og 10 innsatsledere fra tredje klasse spent og venter på klarsignal fra øvelseslederen. Klokka nærmer seg 10.00, og elevene får beskjed om å gå på bussen, uvitende om hvor ulykken har skjedd, eller hvor mange skadde det er.
Klokka 10.15 ankommer elevene skadestedet, røyken ligger tett rundt vraket og lederne begynner å samle mannskapene sine for å gi innsatsordrer. Etter at 110-sentralen er varslet kommer både brann- og redningstjenesten og sivilforsvaret med klippeutstyr, telt, bårer, førstehjelpsutstyr og ekstra mannskaper, som lederne disponerte fritt.  
Etter en god halvtime er alle evakuert ut av ulykkesstedet, og fått førstehjelp i katastrofeteltet til sivilforsvaret, og innsatslederne kan puste lettet ut etter en vel gjennomført øvelse. 
Av praktiske årsaker ble øvelsen holdt to ganger, slik at flest mulig elever skulle få prøve seg som ledere og innsatspersonell.

Samarbeidsprosjekt 
Bakgrunnen for øvelsen er et prosjekt mellom Hammerfest brann- og redningstjeneste og HIF, avdeling for helsefag i Hammerfest for å øke kunnskapsnivået blant elevene samt skape større interesse for utdanningen i Hammerfest blant elevene. 
I de tidligere år har man hatt øvelser kun for første års studenter, men etter nærmere dialog med høyskolen kom man fram til en bedre løsning, hvor man involverte alle de tre klassetrinnene gjennom en 3-trinnsmodell.
Selve undervisningen, som blir gitt av brann- og redningstjeneste, inneholder; Triage (NLA), menneskets atferd i stressende situasjoner, akutte og subakutte reaksjoner, briefing og debriefing, brannvern og lovverk, skadestedsledelse og oppbygning av et skadested, hypotermi og §13 bygg (rettet mot praksistiden til elevene).  

I denne 3-trinnsmodellen får elevene delta fra det laveste nivået som markører, videre som innsatspersonell og til slutt som ledere. Denne modellen kjøres over tre år, som også er utdanningstiden for sykepleiere.
Studentene står selv for alle deler av øvelsen, fra det å være markør, via å være innsatsmannskap til faktisk å lede et stort og komplisert skadested. Alle studentene i øvelsen, som hadde lederansvar, fikk også en brannmann med lederutdanning med seg, for å kunne ha en støttespiller under øvelsen.

Unik opplevelse
Dette er blitt en fast øvelsesuke som fra og med i år blir gjennomført hvert år for alle klassetrinnene. Både som en ”gulrot” for elevene, og for at alle elevene skal få en god og gjennomført opplevelse gjennom læring som er relatert til utdannelsen. 
Dette er en unik opplevelse og utdanning som elevene ikke får noen annen plass i landet, enn nettopp i Hammerfest.
Hovedfokuset ligger med læring gjennom opplevelser. 

Øyvind Skjørholm, brannkonstabel
Hammerfest brann- og redningstjeneste

Older Post

COMMENTS