Rotasjonsstilling Beredskap jobber forebyggende

HomeForebyggende

Rotasjonsstilling Beredskap jobber forebyggende

Brannvesenet Sør-Rogaland (BVSR) opprettet for to år siden en rotasjonstilling på forebyggende avdeling, som fem brannmenn fra utrykningsstyrken deler på. Erfaringene med modellen er entydig gode og både ledere og brannmennene anbefaler ordningen

Bakgrunnen for opprettelsen av stillingen høsten 2010 var et ønske om bedre samarbeid og kunnskapsdeling mellom beredskap og forebyggende avdeling. I likhet med andre brann- og redningstjenester har BVSR problemer med å rekruttere folk fra beredskapsstyrken til forebyggende arbeid. 
–    Målet med prøveordningen var å redusere skillene mellom avdelingene samtidig som vi får utført forebyggende arbeid på felter hvor beredskapspersonell har gode forutsetninger, sier Ståle Fjellberg som leder beredskapsavdelingen i BVSR. 
Ordningen fungerer ved at brannmennene er inne en måned hver vår og høst på forebyggende avdeling. De opprettholder sin lønn med skifttilegg i periodene og kommer tilbake til sine faste vaktlag. Brannmennene er gitt stor frihet i forhold til å velge arbeidsoppgaver. 
–    Det er viktig å ha mannskaper som er motivert for oppgaven og derfor har vi funnet oppgaver som passer deres ønsker. Så langt har dette fungert veldig bra, de arbeider både med tilsyn, informasjon og objektplaner. Vi ser også at når de vet de skal inn en periode på forebyggende avdeling så planlegger de for aktivitet der, sier Frode Strøm, leder av forebyggende avdeling i BVSR.

Viktig med bred kompetanse
Ordningen har nå blitt permanent. I stillingsutlysningen står det at rotasjonsstillingen vil bli vektlagt ved ansettelser. BVSR tenker også å sette krav ved fremtidige lederstillinger at de må ha hatt en periode ved forebyggende avdeling. Rotasjonsstilling kan også være aktuelt for 110-sentralen som sliter med rekruttering.
– Det er viktig å få inn personer med beredskapsmessig erfaring på forebyggende. Tidligere var dette ikke noe problem, men siden overgang fra beredskap til forebyggende nesten har opphørt er faren at miljøet på forebyggende avdeling kan bli for akademisk. Å finne ordninger hvor vi kan dra nytte av beredskapsmessigkompetanse er viktig for resultatet, men også for samspillet mellom forebyggende og beredskap. Dette bidrar til bedre kommunikasjon mellom avdelingene, sier Fjellberg.
– Konklusjonen er at det er positivt for alle parter. Neste steg er å systematisere hva som er gjort og bruke brannmennene mer målrettet mot det de er best på, sier Strøm.

Utviklende og lærerikt
Brannmannen møter Rune Sunde, Roald Pedersen, Kjell Einar Ims, Tormod Mehus og Tom Meyer som deler rotasjonsstillingen. Pedersen og Ims hadde tidligere arbeidet med tilsyn og forebyggende arbeid, mens de tre andre var «ferske» innen forebyggende arbeid.
– Jeg hadde noen tanker om forebyggende arbeid og var interessert i hvordan de arbeidet, sier Sunde. 
Ims derimot hadde erfaringen fra forebyggende og visste at arbeidet var interessant og utviklende.
Mehus og Pedersen er utrykningsledere og ser at det de arbeider med på forebyggende avdeling kommer til god nytte i beredskapen.
–    Vi vet hvor skoen trykker utfra vår hverdag på beredskap og kan sette fokus på dette. Det handler om alt fra vannforsyning, tilkomst, objektplaner, risikovurderinger og informasjonstiltak. Her kan vi bidra med vår erfaring til tilsynspersonellet. Samtidig lærer vi mye som vi kan overføre tilbake til vaktlagene. Og ikke minst handler det om å bli kjent med de som arbeider forebyggende, noe som gjør at det er lettere å ta kontakt når vi oppdager kritikkverdige forhold eller har spørsmål, sier Mehus og Pedersen.

Objektplaner for de store objektene er en viktig og prioritert oppgave for brannmennene i rotasjonsstillingen. Det er en oppgave som begge avdelinger bør være delaktige i, men som avdelingene av ressurshensyn har problemer med å utføre. 
–    Vi gjør oppgaver som det ellers ville vært vanskelig å utført
De fem som deler på rotasjonsstillingen er storfornøyde med ordningen og vil fortsette i den. 
–    Gjennom vårt arbeid på forebyggende avdeling ser vi mer av helheten og vi mener dette er med å utvikle oss til å bli bedre brannmenn og utrykningsledere. Ordningen kan anbefales på det sterkeste, den gir oss en ganske fri rolle og den kan passe godt i perioder når man vil slippe skiftarbeid, sier gutta.

COMMENTS