Rosenbauer – et navn å stole på

HomeSamarbeidspartnere

Rosenbauer – et navn å stole på

«Brannmannen» har besøkt Rosenbauer Norge AS. Bedriften er lokalisert på Drangeid i Flekkefjord kommune og har sitt utspring i tidligere O.C. Axelsens Fabrikker, (O.C.A). I 1993 ble denne bedriften et selvstendig datterselskap i Rosenbauer International AG, Linz i Østerrike.

Med lang erfaring som brannbilprodusent og total leverandør av brann- og redningsutstyr, har Flekkefjord-bedriften fått styrket sin markedsposisjon ytterligere etter at den ble integrert i det verdens- omspennende Rosenbauer-konsernet.

Historikk

Allerede i 1946 startet O.C. Axelsens Fabrikker produksjon av lastebil- og busskarosserier, forteller Stein A. Egenes, adm. direktør i Rosenbauer Norge AS. I 1950 utvidet man produksjonen til også å omfatte brannbiler. Dette initiativet har til nå resultert i at ca. sju av ti brannbiler som gjør tjeneste i de norske brannvesen er bygget ved denne fabrikken. I dette tallet ligger også de velkjente «Braco- brannbilene» som ble bygget av 0.C.A. i årene 1980-89.

«Trendsetter»

Bedriften har alltid ligget i forkant når det gjelder utviklingen av brannbiler i Europa, eksempelvis ved overgang fra aluminiumstank til støpt glassfibertank allerede i 1968, overgang fra små bensindrevne chassis til dieseldrevne chassis i 70-årene, og fra plywood til aluminium innvendig kledning i 1980. Aret etter fikk bedriften gjennombrudd for sine havaribrannbiler til norske flyplasser, noe senere presenterte bedriften en avansert prototyp for Luftforsvaret. Siden 1993 har påbyggene blitt produsert i helaluminium på galvanisert hjelperamme. Samme år ble bedriften et selvstendig datterselskap i konsernet Rosenbauer International AG, dette har gitt oss svært gode muligheter for ytterligere vekst og utvikling, fastslår Egenes.

Produksjon

Produksjonen foregår i et moderne lokale med 2000 m2 grunnflate og med avdelinger for sveising, (stål/aluminium/rustfritt), elektrisk, rørlegging, glassfiber, platebehandling og lakkering. Vel 90 prosent av de ansatte i produksjonen har fagbrev i henhold til ovenfor nevnte fagområder.

Støy eliminert

En Rosenbauer-brannbil kan om ønsket leveres med midtmontert eller hekkmontert pumpe. Hekkmontert pumpe kan også leveres med støydemping, (pumpedelen er innbygger i en støydempende konstruksjon og har dermed ikke høyere støynivå enn en midt- montert pumpe).

Tatalleverandør

– Rosenbauer Norge AS betjener for uten Norge, Danmark og Island. i tillegg til brann- og redningsbiler er bedriften i løpet av de siste årene blitt en betydelig leverandør av brann- og redningsutstyr, og vi kan derved levere det meste innenfor dette området, forteller Anne lise Birkeland, salgssjef for utstyr.
Rosenbauers  egne    produkter er hovedproduktene, eksempler på disse er Motorsprøyten «Fox», (solgt ca. 250 stk. i Norge), brannhjelmen «Heros», som nå brukes av over 100 kommunale brannvesen og lufthavner samt sivilforsvar. Brannhansken «FirePro E» og Rosenbauers eget strålerør er også blitt godt mottatt hos norske brannmenn, kan Birkeland opplyse.

Noen av våre viktigste samarbeidspartnere er eksempelvis Weber Hydraulik, som leverer redningsverktøy av svært høy kvalitet og AWG, som er en anerkjent produsent av brannarmatur. Nevnes må også Mandals Reperbane som leverer brannslanger. Vi er også importør av skumvæske fra Dr. Sthamer i Hamburg som er en svært tradisjonsrik produsent. I 1998 inngikk vi rammeavtale med luftfartsverket samt luft- og sjøforsvaret på levering av skumvæske, gjennom denne har vi forpliktet oss til å ha minst 20.000 liter skumvæske på lager her i Flekkefjord. Utover dette er Rosenbauer Norge AS en av de to leverandørene som har inngått rammeavtale med «innkjøpssamarbeid tettsted Oslo», (sju brannvesen) om levering av utstyr.
I forbindelse med sortimentet brann- og redningsutstyr, har vi laget en egen «Produkthåndbok» samt en CD-rom, slik at kundene skal få best mulig informasjon om de ulike produktene, avslut- ter Birkeland.

Internkontroll og kvalitetssikring

Utover full operativ internkontroll er det startet et prosjekt for å oppnå ISO
9001-sertifikat for Rosenbauer Norge AS. Dette er for øvrig i tråd med «Moderselskapets» overordnede målsetning om at alle datterselskapene rundt i verden skal være godkjent i henhold til denne ordningen, opplyser Egenes, og føyer til at Rosenbauer International ble ISO-sertifisert allerede i 1993.

Kurs

Vi kan arrangere kurs i bruk av våre kjøretøy/produkter tilpasset kundens ønske og behov, enten hos kunden eller i  eget undervisningslokale her i Flekkefjord, forteller Egenes. Ut over dette kan vi som «medlem i Rosenbauer-familien» også tilby ulike kurs ved Rosenbauers kurssenter i Østerrike. Her er alt tenkelig utstyr tilgjengelig og undervisningen foregår på tysk eller engelsk, og føyer han til, tolketjeneste på norsk er mulig.

Utvikling

I tillegg til det utviklingsarbeid som drives sentralt ved Rosenbauer i Østerrike, ca. 30.000 timer per år, skjer det også en betydelig utvikling av produkter og teknologi i et nært samarbeid, datterselskapene i mellom. Ut over dette arrangeres det hvert år «Konsernmøter» i Østerrike, her blir det presentert sentrale og lokale forslag til ytterligere forbedringer av produktene, opplyser Egenes.

Nytt el.opplegg

Vårt nye elektriske opplegg i brann- og redningsbilene, er et eksempel på det samarbeid som fungerer mellom moder- og datterselskap vedrørende utvikling av nye løsninger. I denne sammenheng er det her, enkelt sagt – snakk om et nytt el.opplegg bygget opp slik en finner det i moderne kjøretøy. Kort fortalt består opplegget av et kabelnett hvor pluss- og minuskabel er ført hele veien fra batteri til de ulike «forbrukere». Man benytter altså ikke lenger chassis som jord/forbindelse. Releer styrer de arbeidsfunksjoner som krever det, i de tilfeller vi har bruk for mikroprosessorer benyttes disse for å styre funksjonene på en forprogrammert måte. Slike funksjoner kan eksempelvis være; automatisk trykkregulering- og tankfyllekontroll, videre ulike nivåmålere, fjernbetjente vannkanoner med mer. Samtlige mikroprosessorer vi benytter kommer fra kjøretøyindustrien og således beregnet for bruk i bil, både når det gjelder temperatursvingninger og klima.

På et chassis er oppbyggingen tilsvarende: Funksjoner som styres av separate mikroprosessorer er eksempelvis; motorstyring, ABS, antispinn, sentral- lås/alarm og fjæringskarakteristikk. Fordelen med å ha flere små prosessorer i stedet for en stor, er blant annet at ved feil som kan og vil oppstå, kan kjøretøyet fungere selv med en prosessor ute av drift, eksempelvis ABS eller pumpeautomatikk. Videre blir feilsøking vesentlig forenklet ved at det kun er det angjeldende komponent det søkes på.

Beskyttet plassering

Vi har valgt å plassere alle elektriske komponenter i dette nye anlegget inne i et vann og støvtett skap i påbygget, slik at all elektronikk, alle omformere, kraftaggregat for blålys, samt releer er godt beskyttet. Som nevnt er altså vårt nye el.opplegg koplet sammen med chassises originale opplegg på en slik måte at disse fungerer sammen, drift og service kan lett utføres av enhver lastebilmekaniker. For øvrig følger det med «Brukerhåndbok» på norsk og engelsk ved alle våre brannbilleveranser, tilføyer Egenes.

Service hele døgnet

Det er etablert egen serviceavdeling med vakttelefon hvor erfarne mekanikere svarer på spørsmål 24 timer i døgnet, hele året. Om nødvendig rykker serviceteamet ut med egen verkstedbil, ved større avstander benytter vi om nødvendig fly, opplyser Egenes, og legger han til, servicetilbudet kan i gitte situasjoner optimaliseres ved at vi kan trekke veksler på hele Rosenbauers internasjonale apparat.

År 2000

– Overgangen til det nye årtusenet er en viktig begivenhet også for Rosenbauer, sier Egenes og opplyser at konsernets «2000-nyheter» vil bli presentert på Rothe Hahn i Augsburg neste år. Men legger han til, utviklingen går imidlertid fortløpende og «nyheter» lanseres kontinuerlig. Vår målsetning er derfor å være den viktigste leverandør i Norge av våre produkter, og å yte topp service til en hver tid, gjennom å leve opp til Rosenbauers motto: Rosenbauer- et navn å stole på.

 


Fakta

– Rosenbauer Norge AS er et 90 prosent datterselskap i Rosenbauer International AG, Linz, Østerrike.
– Produsent av brann- og redningsbiler
– Leverandør av brann- og redningsutstyr.
– Lokalisert: Drangeid, Flekkefjord
– Etablert: 1993, bygger på tradisjoner siden 1946
– Antall ansatte: 18 stk. i produksjonen, 6 stk. i administrasjonen
– Bygde brannbiler 1998: 20 stk. til Norge, 6 stk. til eksport
– Referanser: Produsert mer enn 850 brannbiler siden 1946
– Som representant for Rosenbauer er mer enn 150 enheter levert.
– Omsetning 1998: NOK 34 mill Internert side: www.rosenbauer.no
 

Publisert: 07-09-1999

COMMENTS