Regresskrav også i Sverige

HomeUncategorized

Regresskrav også i Sverige

Også i Sverige stiller forsikringsselskap regresskrav mot brannvesen for det de mener er slurv i forbindelse med innsats

Det er forsikringsselskapet Trygg Hansa som krever Nerikes Brandkår for erstatning etter at brannvesenet forlot skadested uten å ha forsikret seg om at den første brannen var ordentlig slokket. 
Brannvesenet kritiseres for at den ikke benyttet IR-kamera for å sikre at brannen var slokket og for at man ikke satt igjen mannskaper til vakthold. Det rettes også kritikk for at en lift sto stille i 20 minutter på grunn av brukerfeil. 

Brannen startet i en leilighet i et to etasjers leilighetskompleks i tre med i alt 12 leiligheter. En mann og hans datter omkom i denne brannen. Da brannen var vurdert slokket, ble ansvaret for vakthold overlatt til eieren. Tre timer senere meldte han fra om at det kom røyk fra loftet. Like etter at brannvesenet kom frem inntraff en overtenning. Innen brannen var under kontroll hadde fire leiligheter blitt totalskadd og måtte rives mens fire trengte omfattende renovering.

Nerikes Brandkår avviser kritikken. Når det gjelder bruk av IR-kamera, så hadde brannvesenet akkurat kjøpt inn dette og de hadde ikke gjennomført opplæring med det da brannen inntraff. Kritikken med hensyn til lift avvises med at liften låste seg og mannskapene måtte kjøre den med nødprosedyrer, noe som ikke er uvanlig. Det siste forholdet gjelder overdragelse av ansvar til eier. Ifølge brannvesenet ble det gjort i skriftlig form i henhold til rutiner og eiers representant samt vaktmester skulle stå for vakthold. 
– I ettertid kan man si at vi burde revet store deler av bygningen for å være sikre på at det ikke var igjen noe brannglør, men ingenting tydet på det og vi ønsket å bevare skadestedet så urørt som mulig før politiet startet sin etterforskning, sier brannsjef Anna Hemmingsons til Sirenen. 
Et interessant aspekt ved saken er at forsikringsselskapet baserer sitt regresskrav på brannvesenets egen ulykkesundersøkelse.   

COMMENTS