Redningen

HomeDiverse

Redningen

Sommeren 1998 hadde ambulansetjenestene i Oslo og Akershus og brann- og redningsetat i Oslo møte på havnestasjonen. Ambulansetjenesten kom der med forespørsel angående et samarbeid når det gjaldt en ambulansebåt. Det ble drøftet om mannskapene på brannvesenets havnestasjon kunne tenke seg å ta oppgaven med å være førere på båten.

På neste møte ble det oppnevnt en gruppe som skulle jobbe med saken, og prøve så snart som mulig å finne et opplegg og en båt som skulle passe. Hver etat var representert med to personer. Etter en del diskusjoner ble det sendt ut anbudsinnbydelse på en båt. Vi fant snart ut at tilbudet fra Storebro i Sverige var det som egnet seg best for oss. Nå gjaldt det bare å få finansiert det. Det var meningen at ambulansetjenestene i Oslo og Akershus skulle betale hver sin del.

I tillegg til dette skulle Oslo brann- og redningsetat betale kostnaden ved å montere brannpumper om bord slik at det skulle bli et kombinasjonsfartøy. Vår kostnad på ca. kr. 300.000. skulle dekkes ved å selge brannbåten «Sjøsprøyt l» som er 23 år.
Imidlertid trakk ambulansetjenesten i Akershus seg ut av samarbeidet og dette førte til at saken ble liggende en stund. Etter en del korridorvirksomhet kom likevel pengene, ca. fire millioner kroner på bordet, og båten kunne bestilles.

Båttypen er Stridsbåt 90 E. Vår båt er bygg nr. 56 og de andre 55 av denne typen er i det svenske forsvaret. Båten er opprinnelig et fartøy, som er beregnet på å frakte militære jegere. Det er registrert for ti personer med fullt utstyr.
Båten har en Scania motor på 650 HK og vannjet. Dette gir båten en fart på ca. 40 knop og den kan gå helt opp på grunn p.g.a vannjeten og fordi skroget under vannlinjen er av kulifiber med innlagt forsterkning i kjølen. Resten av båten er av glassfiber.

Båten er utstyrt som en ambulanse og det er god plass til to bårer. Dette utstyret betjenes av to mann fra ambulansetjenesten i Oslo. Alle utrykninger med båten krever at begge etater er med.
Utstyrt med brannpumpe, som gir 1400 l/min. ved 7 bar, gir det oss mulighet til å bruke båten til brannslokking. Det er vannuttak både på baugen og akterut. Pumpen kan også brukes til å lense andre fartøyer. Det finnes et begrenset antall slanger og strålerør om bord slik at vi har mulighet til å slokke med både vann og skum.

Vi har så smått begynt å bruke båten og den egner seg godt. Båten har blitt brukt til å hente pasienter med og den har blitt sendt til Håøya på drukningsoppdrag. På dette oppdraget var det med fire froskemenn, leder, to fra ambulansetjenesten og to fra havnestasjonen. Maks fart var ca. 35 knop og vi brukte ca. 20 minutter fra Oslo havn til Håøya utenfor Drøbak.

I perioden fra 15. juni til 15. august, er det lagt opp til at havnestasjonen er bemannet med tre mann slik at vi også har bemanning for å kunne føre den ordinære brannbåten. Alle utgifter dekkes av ambulansetjenestene. I tillegg til å være førere har også mannskapene på havnestasjonen ansvaret for daglig service og kontroll av båten.
Båten som fikk navnet «Redningen» vil dekke indre Oslofjord fra Son til Oslo. Vi tror at befolkningen i Oslo og Akershus med dette har fått en nytt og bra tilbud.

 

Publisert: 07-07-1999

COMMENTS