”Prosjekt brannvern” i Albania

HomeDiverse

”Prosjekt brannvern” i Albania

Albania er et rikt land, rikt på menneskelige ressurser og rikt utstyrt fra naturens side. Allikevel råder fattigdommen i landet. Samtidig som noen få er ufattelig rike, er den offentlige fattigdommen synlig overalt. Dette gjelder i høyeste grad også landets brannkorps.

Fra kommunisme….

Si Albania, og mange vil tenke på Enver Hoxha’s ”sosialistiske fyrtårn”, den mest lukkede kommuniststat i europeisk etterkrigshistorie. Den siste av sitt slag i vår verdensdel. Mye har skjedd siden 1989 – fire år etter Hoxha’s død – da befolkningen innledet opprøret mot kommunismen og reformer ble tvunget frem. De første frie valg ble avholdt i 1991. Da overtok demokratene makten fra kommunistene, som hadde styrt landet siden siste verdenskrig. Et statlig pyramidespill som svært mange hadde satt sine sparepenger i, kollapset i 1997, like etter at sosialistene hadde dannet en koalisjonsregjering. Kollapset ble etterfulgt av et massivt opprør mot myndighetene med våpenbruk, plyndring og anarki. Myndighetene har etter dette gjennomført omfattende reformer for å styrke lov og orden, skape stabilitet og økonomisk utvikling.

… til kapitalisme

På langt nær alle har fått det bedre i løpet av disse årene som er gått. Folk søker i stadig større antall inn til byene. På landsbygden råder utbredt fattigdom, hvor blant annet praksisen med blodhevn fremdeles er levende. Flere hevder åpent at de hadde det bedre under det kommunistiske styret. Den offisielle arbeidsledigheten er på 70 %, men det er vokst frem en omfattende parallell økonomi som i det vesentlige ikke blir beskattet, der en stor del av pengene kommer fra albanere som jobber i utlandet.  Med en lang kyst mot Adriaterhavet og et klima som tillater inntil seks innhøstinger i jordbruket hvert år, bør landet ha et potensiale som naboene i sør og vest, Hellas og Italia.

Nødhjelp i 13 år

Kiwanis Albaniahjelp er en del av den internasjonale humanitære organisasjonen Kiwanis, og er en del av lokalavdelingen i Rygge i Østfold. De har i en drøy tiårsperiode drevet nødhjelp rettet mot de dårligst stilte i Albania – i nord – hvor landet grenser mot Kosovo og
Montenegro. Hjelpen har i det vesentlige dreid seg om familiepakker; pakker fylt med klær og andre nødvendige artikler. Disse er så blitt fraktet til Albania, hvor de samme som har samlet inn og pakket dem, sørger for at de kommer ut til de som trenger det mest.
Varabrannsjef i Mosseregionens interkommunale brannvesen, Per Engan, er aktiv i Kiwanis, og fattet etter et besøk i landet interesse for å hjelpe brannvesenet ved å samle inn utrangert utstyr fra norske brannvesen og leverandører av brannmateriell. Han var i byen Shkoder i fjor med en brannbil som han hadde fått i gave fra eget brannvesen og en god del annet innsamlet brannmateriell. ”Prosjekt brannvern” var etablert. I løpet av det siste året har han igjen samlet sammen en betydelig mengde personlig verneutstyr, sambandsutstyr, slanger og armatur.     

”Prosjekt brannvern”

I begynnelsen av oktober i år var det igjen tid for å sette kursen sydover, med en imponerende mengde innsamlet utstyr tiltenkt brannvesenet. Per Engan hadde siden siste besøk knyttet nære forbindelser med albanske myndigheter ved viseminister Natasha Paco og sjefen for ”Fire & rescque” (tilsvarende vårt direktorat), Alfred Kristuli. I samarbeid med Kristuli ble to brannkorps sør i landet valgt ut for mottak av utstyr og motivasjonsfremmende opplæring. Sammen med to instruktører fra Oslo brann- og redningsetat besøkte Engan brannkorpsene i Fier og Berat. Her ble det blant annet vist moderne brannslokking i overtent rom. Per Engan understreker viktigheten av å forankre slik bistand i kontakt med så vel mottakerlandets myndigheter som med rette myndigheter i Norge. Han har fortløpende kontakt med den norske ambassaden i Tirana og Utenriksdepartementet i Oslo i forbindelse med prosjektet.

Ikke brannskole på 15 år

Brannvesenet i Albania har inntil nylig vært underlagt politiet, men er nå skilt ut som egen etat. Kampen mot brann har ikke vært prioritert. Bilparken på landets 36 brannstasjoner består av omtrent 60 biler, de fleste fra 1960-tallet. De bilene som er av nyere dato, er gaver fra andre europeiske land. Materiellet som landets 750 brannfolk disponerer er jevnt over mangelfullt. I hovedstaden Tirana har de verken stigebil, brannseil eller hoppepute, på tross av en bygningsmasse som krever dette. Mannskapene rykker ut i politiuniformer, det vil si bukse og skjorte. Verneutstyr benyttes i den grad det er tigjengelig. Røykdykkerutstyr eksisterer så å si ikke. Redningshydraulisk utstyr for frigjøring av fastklemte personer finnes – ifølge kilder i brannvesenet – ikke. Noen organisert opplæring for brannfolk har ikke eksistert på 15 år.

Ny brannskole

Alfred Kristuli viser rundt i annen etasje på en av Tiranas brannstasjoner. Her pågår det full renovering med utskifting av vinduer, flislegging av gulv og maling av vegger og tak. Dette skal bli det nye nasjonale opplæringssenteret for Albanias ca. 750 brannfolk fra førstkommende årsskifte. Men de mangler alt: kateter, pulter, stoler, AV-utstyr, lærematriell, praktisk øvelsesutstyr og så videre. Utfordringene er mange.

Mannskapsbil fra Oslo

Per Engan fikk i høst høre at Oslo brann- og redningsetat hadde en Mercedes Benz mannskapsbil til salgs. Bilen har vært brukt som reservebil de siste årene. Prosjektet har ingen egne midler til innkjøp av utstyr, men Engan søkte brannsjefen i Oslo om å få overta bilen når den skal fases ut av tjenesten. Nylig kom svaret fra bannsjef Jon Myroldhaug: Kiwanis får overta bilen vederlagsfritt! Denne bilen – som nylig har gjennomgått reparasjoner for et betydelig beløp på etatens eget bilverksted – blir uten tvil en av Albanias mest potente brannbiler når den kommer i drift.
De som ønsker å bidra  kan kontakt Per Engan på telefon 69 24 78 54

 


Følgende firmaer / personer er med som støttespillere i ”Prosjekt brannvern”:

Braco A/S  – Einar Glenthøj
Teleservice Motorola, Rygge – Vidar Isaksen
Trelleborg industri A/S – Rune Andersen
If sikkerhetssenter, Ringvoll – Branninspektør Ole Chr. Eckholt
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – Rådgiver Harald Ekornås
Drammensregionens brannvesen IKS – Overbrannmester Knut Tore Sand
Mosseregionens interkommunale brannvesen – Varabrannsjef Per Engan
Sarpsborg brannvesen – Branninspektør Jan E. Granath
Karmøy brannvesen – Brannsjef Bjarne Vikshåland
Søndre Follo brannvesen – Brannsjef Terje Rosèn
Oslo brann og redningsetat – Brigadesjef Thor Kristiansen
 

Publisert: 04-12-2003

COMMENTS