Ikke rene politioppgaver

HomeDiverse

Ikke rene politioppgaver

Spørsmålet om brannvesenets bistand til politiet ved rene politioppdrag, har tidligere vært tatt opp med fagmyndighetene og i 1989 sendte daværende DBE et brev til alle landets brannsjefer om saken.

I brevet vises det til et spørsmål om hvorvidt brannvesenet plikter å yte assistanse i rene politiaksjoner. Med bakgrunn i et brev fra Justisdepartementet allerede i 1973, viser DBE til at politiet bare kan anmode brannvesenet om bistand i ekstreme situasjoner hvor vesentlige samfunnsinteresser står på spill. Brannvesenet har ikke plikt til å bistå politiet med opprettholdelse av ro og orden under opptøyer og uroligheter. Avgjørelse om eventuell bistand og bistandens art, bestemmes av brannvesenets ledelse. Kommer politiets anmodning om assistanse i rene ordenspolitimessige oppgaver, må brannvesenet avslå anmodningen
 

 

 

 

Publisert: 04-12-2003

COMMENTS