Praktisk risikoapp

HomeForebyggende

Praktisk risikoapp

I forrige utgave av Brannmannen omtalte vi brannappen som Stjørdal brannvesen har utviklet til bruk ved tilsyn. Oslo Brann- og redningsetat har utviklet en app som er et hjelpemiddel for å vurdere risiko og prioritere tiltak i tråd med risikoen.

Emil Dupuich er branninspektør ved forebyggende avdeling i Oslo Brann- og redningsetat. Han er prosjektleder for dataverktøy for prioritering av tilsyn og har jobbet med denne risikoappen i halvannet år før man var fornøyd med produktet.
    –    Vi har selv vært ideskaper og har jobbet tett sammen med firmaet ICM som har utviklet løsningen. ICM står også bak risikoapp.no. Formålet vårt var å lage et verktøy som er enkelt å bruke, som kan brukes på alle typer bygninger og som gir et godt grunnlag for statistikk, sier Dupuich.
I risikoappen er det egne spørsmål for de enkelte grupper av bygninger så man kan sammenligne innen grupper og se trender. For eksempel kan man kartlegge antall varslingsanlegg og vise disse i lister og grafer.
 

Kartlegger 3700 objekter

I årets tre første måneder har alt forebyggende personell i OBRE vært involvert i risikokartlegging av 3700 eldre bygårder. For bygårdene har man fremfor alt vurdert bygningstekniske forhold som antall etasjer, rømningsveier, brannalarmanlegg og slokkeanlegg.
    –    Vi har først og fremst vurdert det tekniske for det er målbart, men vi har også med en   en subjektiv vurdering av sikkerheten. Vurderingen munner ut i en poengskala fra 0 til 100 som prosent av brannsikkerheten. Med denne poengvurderingen får vi en god pekepinn på hva som skal prioriteres, sier Dupuich.
Risikoappen har også vært testet ut mot utelivsobjekter, hybelhus og industri med godt resultat. For industriobjekter er kriterier som brannenergi, bærende elementer, farlige stoffer, fremkommelighet og tilgjengelighet av slokkevann med i vurderingen.
    –    Med hjelp av risikoappen kan vi gjøre veldig spesifikke tiltak mot objektene som krav om varslingsanlegg eller informasjonskampanjer. Risikoappen fungerer også godt som et planleggingsverktøy og passer veldig godt inn i fokuset på risikobasert arbeid, sier prosjektlederen.
Et mål med risikoappen har vært at den skal være lett å bruke og lett forståelig. Det har bare vært nødvendig med 15 minutters opplæring for å kunne bruke den. Risikoappen har også vært testet opp mot flere yrkesgrupper og man har sett at resultatet av risikovurderingen blir lik. 

Tidsbesparende

Branninspektør Tom Finstad har brukt risikoappen under risikovurderingen som har vært gjort mot de eldre bygårdene. Han mener appen fungerer godt til formålet.
    –    Når vi skal ut på et objekt søker vi opp adressen i appen og så kommer alle spørsmålene opp. På hver adresse bruker vi mellom 5 og 12 minutter på en risikovurdering og i snitt tar hver mann mellom 10 og 15 objekter på en dag, sier Finstad.
Oppdatert oversikt
    –    Med risikoappen har vi fått den mest oppdaterte databasen om brannobjektene i byen gjennom at vi har vært på objektet. Vi har også faktisk funnet 150 objekter som vi ikke visste om. Det viser verdien av verktøyet, sier Dupuich.
 

Publisert: 20-05-2016

COMMENTS