Politihelikopterprosjektet avsluttet

HomeDiverse

Politihelikopterprosjektet avsluttet

Politiets helikopterprosjekt ble avsluttet 30. april i år. Den formelle prøveperioden var da over og Justisdepartementet fant dessverre ikke å kunne avsette midler til å opprettholde driften i årets budsjett.

Helikopteret har dekket 25 politidistrikter innenfor landsdel Østlandet og sekundært resten av landet. Helikopteret har gradvis blitt bedre utrustet og ved årsskiftet ble det montert varmesøkende kamera. Allerede etter to måneder reddet dette utstyret liv ved funn av en bevisstløs jente og en fem år gammel gutt. Helikopteret har utført over 400 oppdrag siden starten. I tillegg til rene politioppgaver kan nevnes: Søk etter savnede, transport av lavinehunder, alpine redningsgrupper og brannvesenets dykkere, observasjonsplattform ved større aksjoner og ulykker m.m.

De tjenestegjørende i prosjektet har i et brev uttrykt sine erfaringer og synspunkter på tjenesten. Deltagernes erfaringer er ubetinget positive. Helikopteret har i større og større grad vist seg å være en uerstattelig ressurs etter hvert som man har utviklet erfaringer, kunnskap og utstyr. Det er deltagerenes ubetingede oppfatning at en moderne og effektiv politiorganisasjon har meget stor nytte av den hurtighet, fleksibilitet og effektivitet en helikoptertjeneste representerer.

De fleste land over hele verden benytter i dag politihelikopter i daglig tjeneste og det er i dag kun to land i Europa som ikke har en slik ressurs. Svensk politi har hatt en slik tjeneste i 35 år og har i dag syv helikoptere og ett fly i fast tjeneste.
Evalueringsgruppen ved Landsdelsstaben Østlandet har på oppdrag fra Justisdepartementet utarbeidet en rapport med konklusjoner og anbefaling. Denne rapporten er foreløpig ikke frigitt og er derfor ikke tilgjengelig for politiet og øvrigheten.
 

Publisert: 07-05-1999

COMMENTS