Pensjonist etter 35 år i brannvesenet Dagfinn Haugro

HomeDiverse

Pensjonist etter 35 år i brannvesenet Dagfinn Haugro

Dagfinn Haugro er høyt respektert i brann–Norge. 1. november gikk han av med pensjon i Bergen Brannvesen.

Brannmester Dagfinn Haugro begynte som sommervikar i 1974, og har i hele sin lange karriere tjenestegjort i beredskapsavdelingen ved Bergen Brannvesen. De siste tre årene som brannmester ved opplæringskontoret. 

Han har gått den ” lange linje” ved Norges Brannskole. Ambulansetjenesten lå hans hjerte nær, og derfor tok han den tidens høyeste ambulanseutdanning ved Haukeland Universitetssykehus. Som godkjent spesialførstehjelper rykket han ut til akutte oppdrag for å bistå det ordinære ambulansepersonellet med spesialutstyr og spisskompetanse. Dette lenge før luftambulansetjenesten ble satt i drift i Norge. 
Dagfinn har alltid vært en entusiast innen sitt fag, og har utført sitt arbeid med stor flid og nøyaktighet. Dette medvirket nok til at han i 1988 fikk en stilling i Norsk Hydro på Stureterminalen i Øygarden kommune. Her fikk han ansvaret for oppbyggingen av brann- og redningsberedskapen. Etter endt permisjon, vendte han tilbake til operativ tjeneste i brannvesenet. I mange år på frivaktene var Dagfinn instruktør i fagene; ”brannvern og førstehjelp” ved Norsk Sikkerhetssenter (Norsik), som i dag er; Nutec på Sotra.

I 1983 meldte Dagfinn seg til utenrikstjeneste i forsvaret under FN-flagget i Libanon. Frem til slutten av 1985 deltok han i tre kontingenter som løytnant, og ble utnevnt til leirmester og brannsjef i FN-leiren Saqi. Grunnet sin allsidighet, ble han også benyttet som sykepleier, bygningsmann og sågar frisør. For sin flotte innsats mottok han et av forsvarets hederstegn. 
Den tøffe virkeligheten i Midt Østen satte nok en ”garvet” redningsmann på følelsesmessige prøver. Derfor falt det helt naturlig, at han tok spesialutdanning ved Soscom i Norge, og var en av iniativtakerne til kollegastøtteordningen som ble opprettet ved Bergen Brannvesen.
Under Rocknes-ulykken i 2004, var Dagfinn brannmester og utrykningsleder for redningsdykkerne som rykket ut med dykkerbåten fra Sandviken stasjon. Han var det første brannbefalet til sjøs ved havaristen i Vatlestraumen.

Foreningsarbeid og opplæring
Dagfinn har alltid vært opptatt av brannfolks arbeidsvilkår. Han har alltid engasjert seg i fagforeningsarbeid, og var i en årrekke tillitsvalgt og aktivt styremedlem i Norsk Brannmannsforum.
Han har ofte gått i bresjen for større øvelser og fagseminarer og deltatt på flere fagmesser som bland annet Rothe Hahn-messen i Tyskland. Derfor var det helt naturlig for ham å avslutte karrieren i brannvesenet ved opplæringskontoret. Som kollega her, kan jeg skrive under på at Dagfinn utførte jobben med stor profesjonalitet.
Mye mer kan sies om Dagfinn. Han stortrives med å invitere venner til festlig lag. Han elsker musikk og spiller selv mesterlig både keyboard og gitar. 
Dagfinn har alltid, som vi sier på bergensk; ”med glimt i øge” vært sosial og utadvent. Jeg er sikker på at alle hans arbeidskamerater både i Bergen og ”resten av verden” vil savne ham i aktiv tjeneste. Men, med sitt enorme kontaktnettet, og med den faglige kunnskapen og erfaringen han sitter inne med, ser jeg det lite sannsynlig at han legger ”tingene på hyllen” og kun tilbringer pensjonisttilværelsen på ”godset” sitt i Hua Hin i Thailand.

Undertegnede vil avslutningsvis, på vegne av hele kollegiet i ”brann – Norge” så langt; få takke for et godt samarbeid og en flott tid i brannvesenet, og ønske ham lykke til som pensjonist!

COMMENTS