Omfattende lyng- og krattbrann

HomeBrann

Omfattende lyng- og krattbrann

Mandag 28. mai fikk Sveio brann- og redningsvesen melding om en mindre gressbrann. Gressbrannen skulle vise seg å bli en lyng- og krattbrann som la 2300 mål svart før brannvesenet fikk stoppet den.

Da mannskaper fra brannstasjonen i Sveio kom til gressbrannen, ble det tidlig klart at det var en større brann på gang og det var nødvendig med mer ressurser. Brannmannskap ved Førde brannstasjon ble derfor kalt ut. I tillegg deltok tankbil fra Haugesund brannvesen, ni mann fra skogbrannreserven samt noen bønder med traktor og tankvogner. Sterk vind gjorde at brannen spredte seg raskt i et kupert terreng.

–    Det var kuling vindstyrke og umulig å angripe brannen i fronten. Terrenget er relativt åpent og snart var brannen i nærheten av bebyggelse i Mølstrevåg. Da var vi også redd for at den skulle ta tak i skogen slik at vi ville få en skogbrann i tillegg. Ved å mobilisere alle egne ressurser med slangeutlegg og vannkanoner, samt bønder med gjødselspredere/tankvogner, klarte vi å stoppe brannen få meter fra bygningene. Uten tankvognene ville vi ikke klart å redde alle bygningene. Vi var også redde for at nedfall av gnister kunne starte brann på taket på en fabrikk i Mølstervåg så to mann ble satt til å spyle taket, sier varabrannsjef Kjetil Staveland.

Mot natt til tirsdag roet brannen seg ned før vinden tok seg godt opp og snudde mot nordøst på formiddagen. Terrenget i nord gjorde den lettere å angripe, men det var vanskelig å komme til med vann og pumper. Kun smekker kunne brukes. Brannen spredte seg også østover og der ble utfordringen igjen å stoppe brannen ved bygninger og ved en hovedvei.

–    Det ble gjort en intens innsats for å hindre spredning over veien fordi dette ville medført en langt større innsats. Heldigvis klarte vi dette, sier Staveland. 
Andre dag ble Sivilforsvaret rekvirert og skogbrannhelikopteret ankom. Helikopteret var rekvirert allerede første dag, men på grunn av misforståelser med HRS ble ikke helikopteret benyttet da.

Forbedringspunkter 
Sveio brann – og redningsvesen har gjort en brannfaglig evaluering av innsatsen og ser punkter som kan forbedres. Kjetil Staveland oppsummerer:
–    Vi burde kallt inn Sivilforsvaret tidligere. Nå ble våre egne mannskaper helt utslitt før Sivilforsvaret var på plass og det kunne vi unngått. Neste gang skal vi rekvirere Sivilforsvaret raskt. De er til uvurderlig hjelp med sine store pumper og vannutlegg samt servering av mat og drikke.

–    Vi ser også at KO burde vært satt. Det har vi tatt opp med politiet som tar selvkritikk. Det påvirket ikke innsatsen, men det kunne gitt oss bedre oversikt. 
–    På utstyrssiden kunne vi med fordel hatt lettere vernebekledning tilgjengelig for mannskaper utenfor brannvesenet.
–    Kommunal kriseledelse skulle hatt noe tidligere varsling.

Oversikten over og sikkerheten for mannskaper er en utfordring ved branner over store områder og lang tid. 
–    Det var en klar forutsetning at ingen hadde lov til å gå alene. Vi tar også med vår hjertestarter på slike oppdrag fordi vi vet det er fysisk anstrengende og det kan skje uhell. Denne gangen savnet vi en etter mørkets frembrudd og ble svært engstelige. Det viste seg at personen var i innsats i utkanten av området uten samband. 
–    Et forbedringspunkt for oss er å øve på mottak av ressurser og ha klar arbeidskontrakter for de som deltar i arbeidet. Denne gang sa vi nei til hjelp av frivillige i brannområdet av sikkerhetsmessige årsaker, sier Staveland. 

Fakta
2300 mål lyng- og kratt brant
25 brannfolk deltok samt 13 bønder med traktorer og gjødselspredere og Sivilforsvaret. 
Skogbrannhelikopteret deltok. 
 

COMMENTS