Komplisert trafikkulykke i Brumunddal

HomeRedning

Komplisert trafikkulykke i Brumunddal

Fredag 18. mai klokka 21.55 fikk vaktlaget i Brumunddal melding om trafikkulykke på E6 ved avkjøringen til Brumunddal. Meldingen gikk ut på vogntog mot personbil.

Vaktlaget i Brumunddal rykket ut med fire mann pluss en hospitant og førstebil. Vaktlaget på Hamar ble samtidig varslet og rykket ut med fire mann og en bil. Kjøretid fra brannstasjonen i Brumunddal til ulykkesstedet er ca. to minutter
Rutinen vår er at ved melding om trafikkulykker på E6 syd for Brumunddal skal både Hamar og Brumunddal varsles for å ankomme skadested fra to kanter og for eventuelt ha to kjøretøy tilgjengelig for «load and go». Ved melding om trafikkulykker på E6 nord for Brumunddal, varsles både Moelv og Brumunddal av samme årsak. E6 gjennom Ringsaker kommune har midtdeler hele strekningen med unntak av et par kilometer akkurat forbi Brumunddal. Dette gjør at behovet for å komme fra to kanter er enda større. Kjøreavstanden mellom Hamar og Moelv er ca. 30 km, og Brumunddal ligger midt i mellom.

Havnet i elva
Det ble tidlig bekreftet at kjøretøyene hadde frontkollidert og havnet i elva Brumunda. Da endret situasjonen seg drastisk og vurderingene om mannskapsbehov ble vesentlig endret. Før første bil var fremme fikk vi også melding om at det var brutt ut brann i kjøretøyene. Disse opplysningene førte til at vi måtte revurdere mannskapsbehovet vesentlig.

Da vi kom frem så vi til vår store glede at føreren av vogntoget hadde kommet seg ut av kjøretøyet og befant seg oppe på veien tilsynelatende fysisk uskadd. Synet som møtte oss var noe kaotisk. Nede i elva lå en semitrailer opp ned med ukjent last og sort røyk steg opp fra området rundt førerhuset. Personbilen, som var involvert i ulykken, var ikke mulig å se på dette tidspunktet. Oppe på veien var det mange kjøretøyer og personer som tilfeldigvis var på veien da ulykken inntraff. Innsatsen var nå konsentrert om å finne føreren av personbilen. Det ble satt i gang søk langs elva fra land, samtidig som Gjøvik brannvesen ble tilkalt, da det er de som har redningsdykkere. Veien i området rundt ulykken måtte også ryddes for å få plass til hjelpemannskaper og utstyr.

Vi sperret E6 med bilene våre på begge sider av ulykkesstedet for å få arbeidsro. Først da brannen var slukket fikk vi undersøkt personbilen som lå under førerhytta på vogntoget og delvis under vann, og der ble det observert en livløs person. Vi valgte å fortsette søk i elva både langs land og med dykkere fordi det var uvisst om det kunne ha vært flere personer i bilene. Det omkom en person i denne ulykken.

Behov for kreativitet
Å jobbe med å frigjøre personer fra kjøretøy, som ligger opp ned i ei elv, er noe av det mest utfordrende en kan tenke seg og det utløser behov for mye kreativitet. Det var også mye oppmerksomhet fra presse og publikum rundt denne ulykken og det å ha så mye publikum så nært innpå er en belastning i seg selv. Heldigvis var det mange fra politiet tilstede som prøvde å holde folk på avstand.
Vogntoget var lastet med ca. 30 tonn laks som lå i isoporkasser, og IUA Hamar ble tilkalt for å sette opp lenser i elveløpet for å fange opp kasser og fisk. Elva Brumunda renner ut i Mjøsa som er drikkevannskilde.

Innsatsmessig størst 
Å få melding om vogntog mot personbil er i seg selv en hendelse, som setter i sving mange spørsmål og tankevirksomhet, og på E6 er hastigheten ofte så stor at det utløses enorm energi ved en frontkollisjon. Vi har gjennom en årrekke hatt mange trafikkulykker på E6 både med og uten lastebiler involvert, men denne er nok den mest omfattende og innsatsmessige største på mange år.

Jeg vil berømme alle mannskaper som var involvert i denne ulykken for profesjonell og meget god innsats. Her var vi tilsammen mannskaper fra to stasjoner i Ringsaker, en stasjon i Hedmarken brannvesen og et lag fra Gjøvik. Vi øver jevnlig på frigjøring fra kjøretøy, men da står ofte kjøretøyene på rimelig flatt underlag og ikke i elva. Disse øvelsene gjør at vi kjenner verktøyet godt og metoder for å frigjøre personer fra kjøretøy, så det er gull verdt uansett hendelse. En klarer ikke å ta høyde for alle eventualiteter, men all trening er verdifull.

COMMENTS