Økt beredskap i Trondheim?

HomeDiverse

Økt beredskap i Trondheim?

Brannordningskaos

Før jul i 1999 gikk brannsjefen ut med en nytt forslag til brannordning som gikk på en reduksjon av brannordningen fra 16 til 15 mann. Dette satte TBF seg i mot og flere varianter ble foreslått, alt fra 12 til 17 mann. Det endte med et forslag fra brannsjefen på 17 mann med en buffer opp til 24 mann. Forslaget til ny brannordning ble før det kom opp i bystyret trukket, fordi man ønsket en økonomisk konsekvensanalyse. Behandling av brannordning er utsatt til august.

Mens vi venter….

 Da saken ble trukket for en økonomisk konsekvensvurdering, gikk  brannsjefen ut og senket beredskapen fra 16 til 15 mann, og til 12 mann under ferieavviklingen. Det er litt vanskelig å henge med i tallene, men realiteten og det foreløpige resultatet er 15 mann til vanlig og 12 mann under ferieavvikling.
TBF er nå redd for at man etter ferier og nesten et halvt års drift av den ”ambulerende” brannordningen vil føre til at den vil bli permanent. ”Det gikk jo bra hele sommeren” er det svaret de er redd kommer i august.

Redusert optimisme?

Optimismen i TBF og blant mannskapene er nok også kraftig redusert etter vårens spill. Vi får håpe at kritikerne denne gangen ikke får rett i at brannsjefens forslag til ny og forbedret brannordning kun er et spill for galleriet.
 

Publisert: 05-05-2000

COMMENTS