Nytt røykdykker-samband til Stor-0slo

Home110/Nødnett

Nytt røykdykker-samband til Stor-0slo

"Innkjøpssamarbeid tettsted Oslo" organiserer felles innkjøp av uniformer, utrykningstøy, brann- og redningsmateriell og strøm for totalt 16 brannvesen eller 25 kommuner på Østlandet.

Gjennom dette fellesinnkjøpet var det røykdykkersamband som sto for tur. De som har knyttet seg opp mot denne avtalen er brannvesen i Oslo, Asker og Bærum, Nordre Follo, Aurskog og Høland, Mosseregionen, Sørum og Ullensaker. Avtalen gjelder levering og service av røykdykkersamband.
Totalt tretten tilbud kom inn. Etter en grov gjennomgang, valgte vi å invitere fem leverandører til å presentere sine produkter. Hver av leverandørene leverte to hjelmer Rosenbauer Heros med ferdig montert garnityr og radioer for videre utprøving. Disse ble levert til fem røykdykkere/kjemikaliedykkere for at de skulle bruke det og bli kjent med utstyret for testing.

Første praktiske test var på radioer, som vi gjennomførte på Forsvarets anlegg på Kolsås i Bærum. I en rett tunnel skulle vi se hvilken av radioene som skilte seg ut. Resultatet ble at første radio falt ut etter 57 meter, mens to gikk videre og opprettholdt kontakt i henholdsvis 220 og 240 meter inn i tunnelen.

Neste praktiske test ble foretatt på Asker og Bærum brannvesens anlegg på Isi. Dette er et øvingsanlegg som er bygget opp av stålcontainere og betong med muligheter for testing både med høye temperaturer, trapper og krypeganger. Testen ble gjennomført som realistiske øvelser inne i anlegget hvor kommunikasjonen ute var støy fra to brannbiler (85 db)
Etter denne testen var det de samme radioene som skilte seg ut positivt som i den første testen. Disse fungerte også tilfredsstillende undertesten med kjemikaliedrakter.

Etter de praktiske testene innkalte vi to av leverandørene tiI en siste enkel test med leverandørene til stede. Utifra praktiske testresultater og pris, endte vart valg på Datamatik som leverandør av Niros/Erikson radio med Ceotronics garnityr.

 

Publisert: 04-03-2002

COMMENTS