Nytt regresskrav. Kreves for 3 millioner kroner

HomeDiverse

Nytt regresskrav. Kreves for 3 millioner kroner

I forrige utgave av Brannmannen omtalte vi regresskravet fra Gjensidige forsikring mot Lenvik kommune etter at en brann reantente etter at brannvesenet hadde returnert. Det kravet ble trukket fordi Gjensidige både hadde forsikring for huseier og kommunen. Nå er det Sortland kommune som har fått regresskrav på tre millioner kroner etter en boligbrann i 2006.

Sparebank 1 Skadeforsikring AS hadde forsikring på bygning, innbo og løsøre for eierne av Solveien 11 på Sortland. Det er forsikringsselskapets advokat Eivind Kogstad som stiller regresskravet på nærmere tre millioner i et brev til Sortland kommune. 
Han viser til at de vesentlige av skadene oppstod da brannen blusset opp igjen, rundt en time etter at brannvesenet hadde forlatt huset. 
– Grunnlaget for regresskravet er at det lokale brannvesen ikke var tilstrekkelig aktsomme da de forlot boligen etter å ha tatt hånd om den første brannen med den følge at brannen blusset opp igjen cirka en time etter at de hadde forlatt stedet og medførte totalskade av bolig og innbo- og løsøre, skriver Kogstad. 
Brannsjef i Sortland kommune, Ottar Skog sier til ”Brannmannen” at de ikke ser noen sammenheng mellom brannene. For øvrig ønsker han ikke å mene noe om saken så lenge den er til behandling i kommunens forsikringsselskap, Gjensidige forsikring. 

COMMENTS