Nytt øvelsesfelt på Lahaugmoen

HomeDiverse

Nytt øvelsesfelt på Lahaugmoen

Oslo brann- og redningsetat og Nedre Romerike brann- og redningsvesen har siden 2003 benyttet arealer og bygninger på den tidligere militærleiren Lahaugmoen til kurs- og øvelsessenter. I løpet av de syv årene siden oppstarten har kurs- og øvelsessenteret blitt bygd ut. Nå går LKKS over i en ny fase med et helt nytt øvelsesfelt med større muligheter.

300 tonn på flytting
Det var et spektakulært syn da to trekkvogner flyttet røykdykkerhuset av betong 500 meter inne på området. Huset, som har en grunnflate på 150 kvadratmeter og er i tre etasjer, har en vekt på over 300 tonn. Huset ble først kappet av nede før man skar ut åpninger for jerndragere og de to hengerne. Trekkvognene fra Kynningsrud klarte jobben selv om det så litt problematisk ut da bilene begynte å spinne i den første bakken.

Årsaken til flyttingen er at grunneieren ville frigjøre områder for nye leietagere. 
Det nye øvelsesfeltet ligger rett bak undervisningsbygget. Her er røykdykkerhuset, overtenningscontainer og gasscontainer kommet på plass. En gasstank føder containere og røykdykkerhus med propan for miljøvennlig oppvarming. Et nytt øvelsestårn vil komme på plass. Det er planer om å bygge en garasje for brannbiler i kjelleren på et bygg som grenser inntil øvelsesfeltet. Hele utefeltet er på 4500 kvadratmeter. Undervisningsbygget skal på sikt utvides.
– Det ferdige øvelsesfeltet vil bli veldig bra. Her kan vi kjøre enda flere kurs enn alle de kompetansegivende og spesialkursene vi kjører i dag. Vi håper også på sikt å kunne kjøre beredskapsutdanning trinn 2 på Lahaugmoen. Med bedre kapasitet og overnattingsmuligheter i nabobygget, vil det ligge godt til rette for det, sier Frode Ingwersen, seksjonsleder beredskap, undervisningsavdelingen i OBRE. 

Kurs- og øvelsessenteret har egen kursleder og driftsleder. I tillegg er 3 til 4 mann fra utrykningsstyrken i en ressursgruppe som tilrettelegger øvelser og bistår kursene med praktiske øvelser. Både eksterne og interne instruktører benyttes på alle kursene.  
Bilmateriellet, som vil stå fast på Lahaugmoen, vil i fremtiden bestå av en mannskapsbil, en røykdykkerbil og tre kipp-vogner (mindre biler til transport av mannskaper og utstyr). I tillegg vil man kjøpe inn en skjærslokker som skal monteres på henger og plasseres på LKKS.

Lars Brenden,
Brannmannen

COMMENTS