Nytt konsept styrker brann- og redningsberedskapen

HomeMateriell/Stasjoner

Nytt konsept styrker brann- og redningsberedskapen

Ny teknologi skal gi brannvernet på Osterøy kommune i Hordaland nye og bedre muligheter for slokkeinnsats mot alle type branner. Etter nøye vurderinger valgte brannsjef Jan Frode Hjellvik å kjøpe inn CAFS-anlegg av ulike størrelser for å dekke brannberedskapen best mulig. Fordelene er etter hans mening mange.

Osterøy er nord-Europas største innlandsøy. Osterøy kommune, som dekker mesteparten av øya, er arealmessig stor med sine 253 km2. Kommunen har fire tettsteder og ca. 7500 innbyggere. Brannvernet på Osterøy kommune er organisert med brannsjef og en feier i hele stillingar pluss branningeniør og en feier i delte stillingar. Kommunen har fem brannstasjoner med i alt 34 deltidsmannskaper. Det er kun fire utrykningsledere og brannsjef som inngår i en vaktordning.

I en kommune med lange avstander mellom tettstedene vil det ikke være mulig å tilfredstille ønske om et utbygd vannverk overalt. Derfor måtte man vurdere alternative løsninger for å dekke brannvernet sitt behov for tilgang til slokkevann.
– I dag har vi en tankbil sentralt og en tankbil perifert i kommunen. Skulle vi etablert enda flere tankbiler for å sikre god slokkevanntilgang overalt i kommunen ville det blitt dyrt både i innkjøp og i drift. Vi startet derfor med å se på alternative løsninger som skjærslokker og CAFS-system. Etter nøye vurderingar har vi falt ned på en modell med CAFS-systemer fordi dette har mange fordeler, sier Hjellvik.

Fordelene gjelder ikke bare kun slokking, mener Hjellvik.
– Vi har valgt tre ulike størrelser av CAFS-systemer. Disse er montert på en tankbil, en brann- og redningsbil av typen Ford F550 og en mindre brann- og redningsbil av typen VW T4. Fordi CAFS-systemet kan betjenes av bare to mann så kan vi sende ut en av disse enhetene som kan starte en utvendig innsats og slokke eller begrense en brann til større ressurser ankommer. 
– I samarbeid med Liftservice og Nordic Fire & Rescue Service, som er leverandører av produktene, har vi utviklet nye slokkerutiner, samtidig som vi opprettholder vårt tidligere innarbeidede konsept for brann- og redningsinnsats. Tre biler er derfor i tillegg til nytt slokkesystem, også utstyrt for å løse de fleste av oppgavene som er lagt til brann- og redningstjenesten vår, samt at den største også har stor nytteverdi for kommunen sin tekniske driftsavdeling.

Gode erfaringer
Opplæring på utstyret har vært utført på nedbrenningshus lokalt i to år, og instruktører fra Nordic Fire and Rescue Service har kurset mannskapene. 
– Det er en utfordring å lære opp så mange mannskaper på et nytt utstyr, men etter to år med øvelser har vi fått god erfaring og de som til daglig betjener utstyret er nå trygge på dette. Jeg har også deltatt på samlinger med andre brukere av CAFS og fått deres erfaringer. Der viser det seg at et stort brannvesen som Norrtalje kommune i Sverige har så gode resultater med CAFS å vise til at de velger dette som slokketeknologi på alle sine enheter, sier Hjellvik.

Veien videre   
– Våre erfaringar fremover vil vise om vi velger CAFS på alle våre stasjoner. Med en slokkeeffekt som er opptil ti ganger høyere enn vann og en slange som det er mye lettere å arbeide med, så vil det øke effektiviteten vår betydelig. Hvis vi også kan montere CAFS-anlegg på biler under 3,5 tonn vil vi spare store utgifter til førerkort for tyngre kjøretøy. Totalt vil det bety bedre slokketeknologi, mindre mer fleksible biler og lavere utgifter til drift, sier brannsjefen.

Stort fokus på redning
Alle de fem stasjonene i Osterøy har i syv år hatt hjertestarter og noe akuttmedisinsk utstyr. Dette har vært i samarbeid med Helse Bergen. Gevinsten er at brannvesenet ofte er framme lenge før annet helsepersonell. Utstyret har brannvesenet fått av Norsk Luftambulanse, lokale helselag og Lions på Osterøy.
– Dette har gitt veldig gode resultater. Vi rykker ut og kan gjøre livreddende tiltak eller stabilisere pasienten til mer kvalifisert helsepersonell kommer. For innbyggerne i Osterøy er dette en stor trygghet, sier brannsjefen.
Rekruttering av deltidsmannskaper er et kjent problem i Norge. I Osterøy har de klart å rekruttere mannskaper gjennom målrettet innsats.
– Vi utlyste et aspirantkurs for personer som ønsket å bli brannmenn og fikk god respons på dette. Resultatet ble et kompetanseløft med nye mannskaper. Sammen med de erfarne eldre mannskapene har vi i dag en god blanding med stor allsidighet, avslutter brannsjef Hjellvik.

Lars Brenden,
Brannmannen


Tre biler med ulik kapasitet 

Ny tankbil:
– Scania P 94 m/ Ruberg R 30 pumpe og ”høytrykksmodul” (40 bar).
– One Seven (OS) – C1-200S (tredje generasjon) lufttrykkbasert skumslokkesystem med to manuelle 42 mm uttak og/eller uttak via fjernstyrt adapter i front. Opereres fra førerhus. Ca. 30 meter kastelengde på OS med kontinuerlig levering.
– 40 meter trommelslange ”høytrykk” med slokkepistol og overgang til slange/adapter for 
   åpning av tette rør etc.
– Vannkanon på tak – ca 2500 l/min/60 m.
– 8000 liter vanntank godkjent for transport av drikkevann (OS – 56000 liter slokkemiddel)
– Pusteluftutstyr til mannskap i førerhus
– El.aggregat og lysmast/lysutstyr
– 400 l/min. bærbar pumpe for refylling fra åpen kilde
– Slangemateriell/armatur for både vann og OS
– Todelt stige på tak
– Vinsj i front

Brann- og redningsbil – multibruk
– Ford F 550 med 700 liter vann (OS – 4900 liter slokkemiddel)
– OS 1200 lufttrykkbasert skumslokkesystem med 1 manuelt 42 mm uttak.
– Komplett utstyrt for ett lag med 3 røykdykkere for søk, redning og slokking.
– Overflateredning  – bergingsflåte og komplett utstyr for 3 mann til raskt å kunne yte hjelp 
   om folk faller i vantnet, går gjennom is og lignende. 
– ”First responder” tjeneste – hjertestarter og noe akuttmedisinsk utstyr, for raskt å kunne 
    starte livreddende førstehjelp inntil mer kvalifisert personell tar over.
– Hydraulisk frigjøringsverktøy – for bruk til innsats ved fastklemte personar i trafikkulykker. 
– Diverse annet utstyr for ulike brann. og redningsoppdrag.

Denne enheten vil inngå i brannvernet som en ”framskutt enhet”, hvor en raskt kan rykke ut med for eksempel to personer for å starte effektiv førsteinnsats, i de tilfeller hvor dette er mest hensiktsmessig. I andre tilfeller vil en kunne rykke ut med bilen som en fullt utrustet brann og redningsenhet med 5-6 mannskaper.
Bilen har god motorkraft og tar seg godt fram de fleste plasser i kommunen.

Brann- og redningsbil – ”minstemann”
– VW T 4
– En tidligere ambulanse er utrustet til brann- og redningsbil, og stasjonert i Bruvik.
– 200 liters vanntank gir 1400 liter slokkemiddel, med skumslokkeutstyr av minste type OS – 300. Fastmontert bensindreven kompressor erstatter originaloppsett  
  m/trykkluftflasker.
– Bilen er ellers utstyrt med hydraulisk frigjøringsutstyr, akuttmedisinsk utstyr/
  hjartestarter og diverse verktøy.
– I Bruvik er det også stasjonert en tilhenger med komplett brannslokkingsutstyr og 
  pumpe som kan tas med ved behov for ytterligere materiell.
– Bilen rykker ut til alle brann -og redningsoppdrag, primært i denne regionen.    

COMMENTS