DOM I BYGÅRDSBRANNSAKEN I HAMAR

HomeBrann

DOM I BYGÅRDSBRANNSAKEN I HAMAR

Den tiltalte dømmes til forvaring og til å betale erstatning.

En mann ble nylig ble dømt i Østre Innlandet tingrett for flere kriminelle handlinger, inkludert brannstiftelse i Grønnegata. Mannen har blitt idømt sju år og seks måneders forvaring, med en minstetid på fem år. Dommen inkluderer også en erstatningsplikt på 431.500 kroner.

Hendelsen som førte til rettssaken fant sted den 26. januar 2022, da Grønnegata 34 ble rammet av en brann som spredte seg gjennom flere bygninger, inkludert Optiker Giset, Seb’s Hotel, og Distrikt 23. Alle bygningene ble totalskadd. Dommen indikerer at retten har fastslått at tiltalte bevisst tente på brannen ved å bruke åpen flamme på minst to steder, inkludert sofaen i stua. Retten avviser andre mulige årsaker til brannen og hevder at det utelukkende var tiltalte som startet brannen. Til tross for tiltaltes påstand om at han ikke var til stede i leiligheten rett før brannen, har retten ingen tillit til hans forklaring.

I tillegg til brannen i Grønnegata, ble mannen også dømt for å ha startet en brann i en kjellerleilighet i Hamar i 2019. Retten påpeker at denne brannen kunne ha ført til tap av menneskeliv, da den ble påtent om natten mens flere personer lå og sov i huset. Videre dømmes tiltalte for en annen brann i Ridabu i 2020, for å ha tent på en campingvogn på Rena i 2022, og for å ha sendt en falsk melding med anmodning om politiets utrykning.

Ulike forklaringer fra tiltalte svekker hans troverdighet. Retten trekker også fram en nærliggende fare for gjentakelse av lignende straffbare handlinger og argumenterer for at forvaring er nødvendig.

Den totale dommen, inkludert forvaring og erstatning, gir et klart signal om rettens syn på alvorligheten av tiltaltes handlinger og behovet for å beskytte samfunnet mot mulig gjentakelse.

Mannens forsvarer, Fredrik Brodwall, har kunngjort at de vil anke dommen.